Yazdır

İ L A N
T.C. İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1312

7101 Sayılı Yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 Sayılı Yasanın 287/1 maddesi gereğince İİK'nun 286. Maddede belirtilen belgelerin davacı şirket yönünden eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün Merkez 60656 sicil numarasında kayıtlı "DOYAP YAPI SAN MÜH. A.Ş.'' hakkında 14.11.2018 tarihinden itibaren geçici mühlet kararı verilmiş, 06.02.2019 tarihinde yapılan duruşmada, geçici mühletin iki ay uzatılmasına karar verilmiş olup, 7101 Sayılı Yasanın 16. Maddesi ile değişik 2004 Sayılı Yasanın 288/3 maddesi gereğince ilan olunur.