Yazdır

T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/162 Esas
Davacılar , FİKRET UYANIK, OKTAV GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, OKTAV TAVUKÇULUK TARIM VE HAYVANCILIK PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
a)Borçlu sahıs FİKRET UYANIKile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 180990/5 sicil nolu borçluOKTAV GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 388331/0 sicil nolu borçlu OKTAV TAVUKÇULUK TARIM VE HAYVANCILIK PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 07/08/2019 tarihinden başlamak üzere 1 YILLIK KESİN MÜHLET VERİLMESİNE,
b)Kesin mühlete geçen davacı şahıslar ve şirketlerin İİK'nın 297.maddesinin 2. fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
c)14/03/2019 tarihli tensip ara kararları ile verilen tedbirlerin kesin mühlet süresi içerisinde aynen devamına,
d)14/03/2019 tarihli tensibin 3.maddesi ve 16/04/2019 tarihli ara karar gereğince görevlendirilen3 kişilik geçici komiser heyeti olan Hukukçu Esin Civelek, SMM Zeki Özkan ve Gıda Uzmanı Untay Ceyhun Arıcı'nın geçici mühletin uzatılması süresi içerisinde devamına, "
Karar verildiğinden 7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/2 madde ve fıkrası uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.07/08/2019