Yazdır


T.C.
İZMİR
3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1310


7101 Sayılı Yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 Sayılı Yasanın 287/1 maddesi gereğince İİK'nun 286. Maddede belirtilen belgelerin davacı şirket yönünden eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün Merkez 143783 sicil numarasında kayıtlı "ÖR-LAS ÖRÜCÜLER OTO LASTİK SANAYİ VE TİC. A.Ş.'' hakkında 14.11.2018 tarihinden itibaren geçici mühlet kararı verilmiş olup, geçici mühlet süresinin sona ermesinden evvel 06.02.2019 tarihinde yapılan duruşmasında;
Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğu değerlendirilerek, İİK 289/3 maddesi uyarınca borçlu davacı şirkete 06.02.2019 tarihinden itibaren 1 yıl kesin mühlet verilmesine,
Kesin mühlet içerisinde konkordato komiseri Vahap Yıldırım'ın görevinin devamına,
Kesin mühletin sonuçlarının uygulanması ile ihtiyati tedbirlerin devamına karar verilmiş olup, İİK 289/son maddesi yollaması ile İİK 288. Maddesi gereğince ilan olunur.