Yazdır


T.C.
İZMİR
3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1294


7101 Sayılı Yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 Sayılı Yasanın 287/1 maddesi gereğince İİK'nun 286. Maddede belirtilen belgelerin davacı şirket yönünden eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün Merkez 71758 sicil numarasında kayıtlı "ERTÜRK ÖRÜCÜ OTO LASTİK KAUÇUK SAN. VE TİC. A.Ş.'' hakkında 14.11.2018 tarihinden itibaren geçici mühlet kararı verilmiş, geçici mühlet süresinin sona ermesinden evvel 06.02.2019 tarihinde yapılan duruşmasında;
Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğu değerlendirilerek, İİK 289/3 maddesi uyarınca borçlu davacı şirkete 06.02.2019 tarihinden itibaren 1 yıl kesin mühlet verilmesine,
Kesin mühlet içerisinde konkordato komiseri Vahap Yıldırım'ın görevinin devamına,
Kesin mühletin sonuçlarının uygulanması ile ihtiyati tedbirlerin devamına karar verilmiş olup, İİK 289/son maddesi yollaması ile İİK 288. Maddesi gereğince ilan olunur.