Yazdır

T.C. İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/326 Esas
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesinin 27/06/2019 tarihli, 2019/1140 Esas 2019/1347 Karar sayılı kararı ile Mahkememizin 03/04/2019 tarihli, 2018/1516 Esas 2019/385 Karar sayılı konkordato talebinin reddine ilişkin kararı kaldırılarak, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün Merkez 165943 sicil numarasında kayıtlı " AMERİKAN TEKSTİL VE KİMYA SAN TİC.AŞ.'' hakkında 03/04/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği,
Mahkememizce kesin mühlet içerisinde görev yapmak üzere konkordato komiseri olarak Bağımsız Denetçi MELEK KONAK DOĞAN'ın (256 491 67358)görevlendirildiği,
Kesin mühletin sonuçlarının uygulanması ile mahkememizin 2018/1516 Esas 03/01/2019 tarihli ara karar ile konulan ihtiyati tedbirlerin devamına karar verildiği,
İİK 289/son maddesi yollaması ile İİK 288. Maddesi gereğince ilan olunur.