Yazdır

T.C.BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2018/821 Esas
İLAN
Davacı, ALİ İHSAN PARÇA ile Davalı, HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Mavi İş Merkezi Kat 6 No:12 Batman adresinde faaliyet gösteren Batman Ticaret Sicil Müdürlüğünün 6531 numarasında kayıtlı ve 7210097096 vergi numarası ile kurumlar vergisine tabi olan davacı Ali İhsan Parça'nın (Sinan Plastik) hakkında açılan konkordato davası nedeniyle 23/03/2020 tarihinden başlamak üzere 6 AYLIK KESİN MÜHLET KARARI verildiği hususu İİK'nın 288.maddesi hükmünce ilan olunur.