Yazdır

İ L A N
T.C. HATAY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/437 Esas

Davacı Alkan Tabancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından mahkememize açılan konkordato davası nedeniyle; Antakya OSB 4 Nolu yol No: 11 Belen/Hatay adresinde faaliyet gösteren Antakya Ticaret Sicilince BD-2013-01593 sicil numarasıyla kayıtlı ve 23 Temmuz Vergi Dairesi'sinin 0540141092 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi Alkan Tabancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından talep edilen konkordato davasında;Mahkememizin 09.03.2020 tarih ve 5 nolu celsede İİK 289 Maddesi ve 288 Maddeleri uyarınca 09.03.2020 tarih ve 09:00'dan itibaren KESİN MÜHLETİN 3 AY SÜRE İLE UZATILMASINA KARAR VERİLDİĞİ, konkordato komiserleri olarak Yeminli Mali Müşavir Aykut Pehlivanoğlu ve İcra İflas işlemlerine ilişkin değerlemeler konusunda uzman bilirkişi İbiş Sert'in komiserlik görevlerinin devam etmesine ve bir sonraki celsenin 01.06.2020 tarih saat 11:00' e bırakılmasına karar verilmiştir.
İİK'nın 289/6 maddesi ve 288. Maddeleri hükmünce ilan olunur.