Yazdır

İzmir
3. Asliye Ticaret Mahkemesi

Dosya No: 2018/1464


İİK 301 madde hükümleri doğrultusunda konkordato projesini müzakere etmek üzere Alacaklılar toplantısı yapılabilmesi için KONKORDATO KESİN MÜHLET KOMİSER KURULUNDAN;

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/1464E sayılı dosyası üzerinden görülmekte olan konkordato davası nedeniyle İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün merkez 200360 sicil numarasında Kayıtlı " CLUB 35 GAYRİMENKUL İNŞAAT TUR. SAN. VE TİC. A.Ş." 'ne 08.03.2019 tarihinde 1 yıllık kesin mühlet kararı verilmiş olup;Konkordato projesinin hazırlanması , alacakların bildirilmesi ve tahkiki tamamlanmış olmakla;

  1. Konkordato projesini müzakere etmek üzere, aşağıda belirtilen yer ve zamanda alacaklılar toplantısı yapılacağından , alacaklıların bu toplantıya katılmaları veya yetkili bir vekille temsil edilmeleri, toplantıya katılacak gerçek veya tüzel kişilerin imza sirküleri/ beyanname ve yetki belgesini, yetkili vekillerin vekaletnamelerini yanlarında bulundurmaları ,

2- İİK 302 Madde uyarınca Alacaklılar toplantısının bitimini takip eden 7 gün içerisinde , şirket merkezinde gerçekleşen iltihakların da kabul edileceği,Hususları ilan ve tebliğ olunur.

Önemli Not: İİK 301. Madde uyarınca toplantıya katılacak alacaklılar toplantıdan önceki 7 gün içinde 15/11/2019 ila /21/11/2019 tarihleri arasında belgeleri şirket merkezinde inceleyebilirler.
Alacaklılar Toplantısının yeri: Şair Eşref Bulvarı No: 58 Park Apt. D.1 Alsancak- İzmir
Tarih ve saati: 22/11/2019,saat 11.00
Şirket Merkez Adresi : İncirli Küme Evler Tip 3,3 Nolu apt.114/c Urla -İzmir

KESİN MÜHLET KONKORDATO KOMİSERLERİ

Gülden KAMAN

SMMM
KGK Bağımsız Denetçi

Yakup ERKAL

Hukukçu

Mehmet KÜÇÜKAKSOY

İnşaat Mühendisi