Yazdır

T.C.
İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

Esas No: 2019/337
KONKORDATO KOMİSERİNDEN


İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/337 Esas sayılı dosyası ile görülmekte olaıı Konkordato (Adi Konkordatodan kaynaklanan İİK. 285 ila 308/h) Davası nedeniyle İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün Merkez-200073 Ticaret Sicil numarasında kayıtlı DKM MADENCİLİK ve DIŞ TİCARET İNŞAAT SANAYİ LTD. ŞTİ.'ne 20.02.2019 tarihinden itibaren 1 yıllık Kesin Mühlet Kararı verilmiş olduğundan;
1- Borçlu şirketten alacaklı olanların, ilanın yayınlandığı günden başlayarak ON BEŞ gün içinde aşağıdaki yazılı Konkordato Komiseri Mustafa Arıcı'nın adresine, elden, taahhütlü posta veya e-mail yolu ile ALACAKLARINI bildirmelerini,
2- Kaydedilecek alacakların dayanağı hukuki nedenin açıklanmasını ve alacağı kanıtlayan delillerin (fatura, makbuz, defter, hülasası vesaire) asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
3- Onbeş günlük kayıt süresi içinde komisere kayıt yaptırmayanların (alacakları borçlunun ayrıntılı bilançosunda yazılı olmadığı takdirde) konkordato projesinin müzakerelerine (toplantıya) katılamayacağı ve oy kullanma hakkına sahip olmayacakları İcra ve İflas Kanununun 299, 288 ve ilgili hükümleri gereğince ilan olunur.
30.07.2019
DKM MADENCİLİK ve DIŞ TİCARET İNŞAAT SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Konkordato Komiseri
Mustafa ARICI
Adres : Kültür Mah. Atatürk Cad. No:65/3 Aliağa-İZMİR
E-Mail : ymmmustafaarici@gmail.com