Yazdır

T.C.
ADANA
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2018/1155 Esas

Davacı İRDAY TARIM İNŞAAT OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Yüreğir V.D.-4800472216) tarafından hasımsız olarak açılan konkordato davası nedeniyle;İİK'nun 287.maddesi uyarınca davacı şirket hakkında 29/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiş olup, itiraz etmek isteyen alacaklıların ilan tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde, mahkememize başvurarak konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK'nun 288. maddesi gereğince ilan olunur. 29/11/2018