Yazdır

T.C.
KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N

ESAS NO : 2018/ 1143 KARAR NO : 2019/ 848


Mahkememizin, 02/10/2019 gün ve 2018/1143 E. 2019/848 K. sayılı ilamı ile ;
"1-Davacının davasının KABULÜ ile ; Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 29714 sicil sırasında kayıtlı ALPSAN İTFAİYE BELEDİYE HİZMET ARAÇLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin (REVİZE EDİLMİŞ HALİYLE) KONKORDATO PROJESİNİN TASDİKİNE,
2-Tasdik edilen Konkordato Projesi gereğince ;
a) Kayıt altına alınmış adi alacak niteliğindeki ana para borçlarının,28/02/2020 tarihinden itibaren başlamak üzere 3'er aylık dönemlerde, 20 eşit taksitte ve toplam 60 ayda davacı tarafından tamamen ödenmesine,
b) Konkordatodan etkilenen (adi) alacaklıların, adi alacaklarının anapara kısmı hariç, faiz ve diğer bütün ferilerinden feragat etmiş sayılmalarına,
c) Tek bir rehinli alacaklı olan Halkbankası A.Ş.'nin toplam alacağının 1.071.176,89 TL. olduğu kabul edilmek suretiyle, 06/03/2020 tarihinden başlamak üzere, 1'er aylık dönemlerde, 60 eşit taksitte ve toplam 60 ayda davacı tarafından tamamen ödenmesine,
3-Konkordatonun tasdiki kararının, gerekçeli kararın kesinleşmesi beklenmeksizin 2004 s. İİK'nin 308/c maddesi gereğince DERHAL bağlayıcı hale gelmesine,
4-Geçici ve kesin mühletin etkilerinin, Kanun'daki istisnalar saklı kalmak kaydıyla konkordatonun bağlayıcı hale geldiği tarihe (bugüne) kadar devam etmesine,
5-Konkordato komiseri İsmail Gökce'nin görevinin (kararın kesinleşmesi beklenmeksizin) karar tarihi itibariyle (bugün) son bulmasına" kararverilmiştir.
Davacı şirketten alacaklı olanların, konkordatonun tasdikine ilişkin bu hüküm özetinin ilanından (yayınlanmasından) itibaren ( 10 ) gün içerisinde, ilgili BAM Hukuk Dairesi Başkanlığına sunulmak üzere Mahkememize verilecek dilekçe ile istinaf yoluna başvurabilecekleri İLAN OLUNUR.