Yazdır

T.C.
ELAZIĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)


İ L A N

Esas No: 2019/418 Esas


Davacı ACAR MAKİNA DEMİR ÇELİK MADENCİLİK ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından mahkememize açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının yapılan yargılaması sonunda;


1-Acar Makina Demir Çelik Madencilik Üretim Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.' nin kesin mühlet verilmesi talepleri ile KONKORDATO TALEPLERİNİN REDDİNE,
2-Mahkememizce konulan tüm tedbir kararların kaldırılmasına ve konkondato komiserinin görevine son verilmesine,
3-Mahkememizce verilen kararın İİK.nun 289/Son yollaması ile 288. Maddesi uyarınca ilanına ve ilgili yerlere bildirilmesine,
4-Elazığ Ticaret Sicil Müdürlüğünün 8559 sicil numarasında kayıtlı Acar Makina Demir Çelik Madencilik Üretim Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi İFLASINA,
5-İflasın 23/06/2020 günü saat 09 : 49 itibarı ile AÇILMASINA,
6-İflas kararının İİK.nun 166. Maddesi gereğince Elazığ İflas Müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir. 23/06/2020