Yazdır

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


SÖZLEŞME NO MUS G5
LOT 1 – Atıksu Boru Ve Ek Parça Ve Malzeme Alımı
LOT 2 – Sfero Döküm Muayene Baca Kapağı Ve Parsel Baca Kapağı Alımı


MUSKİ Genel Müdürlüğü, İller Bankası A.Ş. aracılığıyla temin edilen Dünya Bankası Kredisi ile yapılacak “MUS G5 LOT 1 – Atıksu Boru Ve Ek Parça Ve Malzeme Alımı ve LOT 2 – Sfero Döküm Muayene Baca Kapağı Ve Parsel Baca Kapağı Alımı” işini Dünya Bankası ihale usul ve yöntemleri çerçevesinde ihaleye çıkarmıştır.
Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 27 Ağustos 2019’dan itibaren 91 (Doksan Bir) takvim günü süreyle geçerli olacak ve her bir LOT için en az Teklif Bedelinin %3’ü (yüzde üç) tutarında bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 27 Ağustos 2019 saat 14:00’a kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aynı adreste saat 14:15’de açılacaktır.


İlgilenen firmalar ‘ www.muski.gov.tr’, ‘www.ilbank.gov.tr’ detaylı ilan metnine ulaşabilirler ve ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aşağıdaki adresten temin edebilirler.


Adres:
T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU ve KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:41 48000 MUĞLA-TÜRKİYE
Telefon: 0.252. 441 48 48 Dahili: 4301 (Sekreterlik)
Faks: 0.252. 212 48 80
e.posta: cem.yasar@muski.gov.tr