Yazdır

DÜZELTME İHALE İLANI
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2019/339961
1- İdarenin
a) Adresi : CUMHURİYET MAHALLESİ MALATYA CADDESİ NO:30 / ELAZIĞ 23100 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
b) Telefon ve faks numarası : 4242484720 - 4242484720
c) Elektronik posta adresi : ogencyigit@elazig.bel.tr
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 19.07.2019 - 3905
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Elazığ Fırat Gazetesi - 18.07.2019
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

İhale İlanının 4.3.2.maddesi : 1 ADET 14-16 M³ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU, 1 ADET 9-10 M³ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU, 1 ADET İBADETHANE MOBİL TEMİZLİK ARACI, 1 ADET BUHARLI MOBİL TEMİZLİK ARACI, 1 ADET ÇEKİCİ TIR (SEMİTREYLER), 1 ADET 6-8 M³ SÜPÜRGE ARACI VE 1 ADET 1,5-2 M³ HİDROSTATİK SÜPÜRGE ARACININ KENDİ MALI OLMASI GEREKMEKTEDİR.
Yukarda belirtilen sayıda araç ve makinenin isteklinin kendi malı olması istenmektedir. İstekli, kendi malı olan makine, ekipman, teçhizat ve diğer araçlar için, idari ve teknik şartnamede yer alan kriterleri taşıdığına dair;
Adayın veya isteklinin kendi malı olan araçlar için; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı yada yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylı, ruhsat veya iş makinası tescil belgesi sunulan aracın şasi numarasını içeren, AİTM (Araçların imal, tadil ve montajı) Münferit Araç Uygunluk Belgesini / Belgelerini ihale teklif ekinde sunmak zorundadır.
Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır. İş ortaklığında makine techizat ve diğer ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir, şeklinde düzeltilmiştir.