Yazdır

2019-2020 eğitim-öğretim yılı taşımalı eğitim kapsamına alınan öğrencilerinin tespit edilen taşıma merkezi okullara taşınması için öğrenci servis aracını sürücüsü ve rehber personeliyle birlikte kiralanması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/377658

1-İdarenin

a) Adresi : Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Adnan Menderes Mahallesi 6. Sokak No: 12 Palandöken/ERZURUM PALANDÖKEN/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4423171121 - 4423171388
c) Elektronik Posta Adresi : palandoken25@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 18(on sekiz) özel eğitim öğrenci servis aracının sürücüsü ve rehber personeliyle birlikte kiralanması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Teknik şartnamede belirtilen yerleşim yerleri ve taşıma merkezleri ihale konusu hizmetin yapılacağı yerlerdir
c) Süresi : İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Adnan Menderes Mahallesi 6. Sokak No: 12 Palandöken/ERZURUM
b) Tarihi ve saati : 29.08.2019 - 10:00

4.. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.1.
Kamu ve özel sektörde yapılmış olan her türlü öğrenci ve personel taşıma hizmet alımı benzer iş kabul edilecektir


5.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.