Yazdır

DÜZELTME İLANI

ATIKSU, YAĞMURSUYU KANALI VE İÇME SUYU HATLARI ONARIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU BÖLGESİ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞIATIKSU, YAĞMURSUYU KANALI VE İÇME SUYU HATLARI ONARIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2019/334399
1- İdarenin
a) Adresi : Gündoğdu Mah. Köseilyas Cad. 92 59100 SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 2822635942 - 2822635950
c) Elektronik posta adresi : bilgi@teski.gov.tr
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 22.07.2019 - 3906
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : HABER TRAK VE DEVRİM - 20.07.2019
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

İhale ilanının 4.3.1. İş deneyim belgeleri maddesinde "teklif edilen bedelin % 80 oranında istenen iş deneyim belgesi %60 oranı olarak" düzeltilmiştir.