Yazdır

AKSA MALATYA DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.(Darende)
CNG (SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ) SATIN ALMA
İHALE İLANI


Malatya ili, Darende ilçesinde Doğalgaz Dağıtım Şebekesinin CNG ile beslenmesi için CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) alımı yapılacaktır.

 1. İŞ SAHİBİ ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER
  1. Adı : AKSA MALATYA DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.
  2. Adresi : NİYAZİ MISRİ CAD. ÜNAL İŞ MERKEZİ NO:53/1 MALATYA
  3. Telefon Numarası : 0422 323 42 42 / 0216 681 00 00
  4. Elektronik Posta : ogan.cilli@aksa.com.tr
  5. Kayıtlı Elektronik Posta : malatyadogalgaz@hs02.kep.tr
  6. İlgili Personelinin Adı-Soyadı : OGAN ÇİLLİ

 1. İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER
  1. İhale Konusu İşin Adı : CNG (SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ) SATIN ALMA
  2. İhale Konusu İşin Yeri : Malatya ili Darende İlçesi
  3. İhale Usulü : AÇIK İHALE
  4. Sözleşme Süresi : 2 YIL
  5. İhaleye Teklif Verme Şartı : EPDK tarafından CNG faaliyetleri için yetkilendirilmiş lisans sahipleri ihaleye katılabilir.
  6. İhalenin Yapılacağı Adres : Rüzgarlıbahçe Mh. Özalp Çıkmazı No:10 Kavacık / İstanbul
  7. İhalenin Dosyası Teslim Adresi : Rüzgarlıbahçe Mh. Özalp Çıkmazı No:10 Kavacık / İstanbul
  8. Geçici teminat mektubu : Alınmayacaktır
  9. İhale Tarihi ve Saati : 02.09.2019 - 14:30
  10. İhale Dosyası Teslim Tarihi ve Saati: 02.09.2019 - 13:00

 1. İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ
  1. İhale dokümanları ogan.cilli@aksa.com.tr Elektronik Posta adresine ihaleye katılıma ilişkin niyet mektubu gönderen tüm İSTEKLİ’ler ile paylaşılacaktır.
  2. İhale dokümanı, elden teslim edilebilir veya İSTEKLİ’nin talebi üzerine İSTEKLİ’nin Elektronik Posta adresine gönderilebilir. Döküman alımında iletişim bilgileri eksik ve yanlış olan İSTEKLİ’lerin, yapılacak zeyilname ve açıklama bilgilerini, Şirketin web adresinden veya doğrudan Şirkete başvurarak öğrenmiş olacağı kabul edilir.

Aksa Malatya Doğalgaz Dağıtım A.Ş. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi olmayıp, ihale Resmi Gazetede yayınlanan güncel EPDK Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (Lng) Veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (Cng) İle Beslenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar’a göre yapılacaktır.

Teknik şartnameye, https://www.aksadogalgaz.com.tr/utility/ihale/CNG-TEKNIK-SARTNAME-Malatya-Darende.pdf linkinden ve aksadogalgaz.com.tr adresinden ulaşılabilir.