Yazdır

PANKOBİRLİK
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
KİMYEVİ GÜBRE SATIN ALINACAKTIR

1. ±%30 toleranslı;
45.704 ton “EC FERTILIZER” NPK(12.30.12),
38.172 ton “EC FERTILIZER” ÜRE %46N,
gübreleri ihale edilmek suretiyle satın alınacaktır.
2. Teklifler, en geç 31/10/2019 Perşembe günü saat 12.00’ ye kadar Pankobirlik Genel Müdürlüğü Haberleşme Servisi’ne (Mithatpaşa Caddesi No:19/6 06420 Yenişehir/ANKARA) teslim edilmiş olacaktır.
3. Geçici teminat, teklif tutarının %5’i, kat’i teminat ise ihale bedelinin %15’i kadardır.
4. Konu ile ilgili Şartname, 1.016,95+Kdv %18 (Kdv dahil 1.200,00 TL) karşılığında, Genel Müdürlüğümüzden temin edilebilecektir.
5. 2886 ve 4734 Sayılı yasalara tabi olmayan Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yaptırmakta serbesttir.