Yazdır
EMLAK YÖNETİM HİZ. VE TİC. A.Ş.

Diyarbakır'da 8 işyeri ve 47 konut satışa sunuldu

EMLAK YÖNETİM HİZ. VE TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01070911
Şehir : İstanbul / Küçükçekmece
Yayınlandığı Gazeteler

MÜCADELE 22.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
KAYAPINAR’DA 8 İSYERİ SUR’DA 47 KONUT AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞA SUNULACAKTIR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.11.2019 13:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Merkez Bina Konferans Salonu Bilkent - Çankaya / ANKARA İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece / İSTANBUL
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği 15, 25. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının satış, devir, intikal, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi ve arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işleri ile uluslararası sermaye piyasalarından yapılacak borçlanmalara ilişkin her türlü danışmanlık ve kredi derecelendirme hizmetlerinin temininde uygulanacak iş ve işlemleri kapsar.

İhalenin duyurulması:
"Madde 15 - (1) (Değişik fıkra: 25/01/2008 - 26767 S. R.G. Yön./5. md.)(**) Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanınması ile ihale konusu işlerin ilan yoluyla duyurulması esastır.
a) İhaleler, ihale tarihinden 15 gün önce Basın İlan Kurumu aracılığıyla baskı tirajı yüksek ulusal gazetelerin Türkiye geneli baskısında en az iki kez ve Resmi Gazete'de bir kez ilan edilerek duyurulur. Bu ilanlar, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme yoluyla ve diğer yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilir."

Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı dışındaki işlerde uygulanacak usuller:
"Madde 25 - (Değişik madde: 27/02/2007 - 26447 S. R.G. Yön./9. md.)(*)
(1) Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yazılı işlerde uygulanacak usul ve esaslar, 5 inci maddedeki temel ilkeler çerçevesinde, Birim Sorumlusu veya Daire Başkanının teklifi, bağlı olduğu Başkan Yardımcısının uygun görüşü ve İdare Başkanının onayı ile belirlenir.
a) (Değişik paragraf: 25/01/2008 - 26767 S. R.G. Yön./7. md.)(**) Satım işlerinde, Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımı yapılan satış yöntemlerinden bir veya birkaçı uygulanabilir.
1) Satım işlerine dair onay belgesinde, satışa konu mal, niteliği, miktarı, tahmin edilen bedeli, teminat veya katılım payı ve uygulanacak usul belirtilir.
2) (Değişik alt bent: 25/01/2008 - 26767 S. R.G. Yön./7. md.)(**) Satışın başlayacağı tarihten 15 gün önce Basın İlan Kurumu aracılığıyla baskı tirajı yüksek ulusal gazetelerin Türkiye geneli baskısında en az iki kez ilan verilerek duyurulması zorunludur. Yerel gazete satışlarının etkin olduğu yerlerde bu ilanın yanı sıra, Valilikler ve Kaymakamlıklar aracılığıyla mahalli gazetelerde satışın başlayacağı tarihten 15 gün önce en az iki kez ilan edilir. İdare bu ilanları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme yoluyla ve diğer yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilir.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni
Diyarbakır'da 8 işyeri ve 47 konut satışa sunuldu