Yazdır

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

(DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi ilanın Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BİRİMİ BÖLÜM / ANABİLİM DALI UNVANI DRC

BAŞVURU KOŞULU

Fen Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı / Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 4

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları/ Siyer-iNebi ve İslamTarihi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.