Yazdır
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK677171
Şehir : Kayseri
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
09.08.2019
Son başvuru Tarihi
:
23.08.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Mer'i mevzuat;

Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.

Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

________________________________________________________________________________________


Mülga Mevzuat;

Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme Ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren başlar (15.) günün mesai saati bitiminde sona erer.

Not: 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

İLAN NO BİRİM BÖL/ABD/ASD/PROG UNVANI DRC ADET AÇIKLAMA
1001 Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Profesör 1 1 Ortodonti Alanında Doçentliğini Almış Olmak. Ortodontik Tedavi Sırasında Oluşan Beyaz Nokta Lezyonları İle İlgili Çalışma Yapmış Olmak.
1002 Eczacılık Fakültesi Farmasotik Toksikoloji Profesör 1 1 Farmasotik Toksikoloji Alanında Doçentliğini Almış Olmak.
1003 Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Profesör 1 1 Doçentliğini Alman Dili Edebiyatı Alanında Almış Olmak
1004 Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 1 Doçentliğini Kimya Alanında Almış Olmak. Fen Eğitimi Alanında Deneyimli Olmak
1005 Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Ana Sanat Dalı Profesör 1 1 Güzel Sanatlar Eğitimi Bilim Dalında Doçentliğini Almış Olmak.
1006 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Mühendisliği Profesör 1 1 Doçentliğini Uzay veya Makine Mühendisliği Alanında Almış Olmak. İçten Yanmalı Motorlar ve Motorlarda Kullanılan Alternatif Yakıtlar Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.
1007 Mühendislik Fakültesi Elektronik Profesör 1 1 Doçentliğini Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bilim Alanında Almış Olmak.
1008 Mühendislik Fakültesi Kontrol ve Kumanda Sistemleri Profesör 1 1 Doçentliğini Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bilim Alanında Almış Olmak.
1009 Seyrani Ziraat Fakültesi Biyometri ve Genetik Profesör 1 1 Ziraat Fakültesi Biyometri ve Genetik Alanında Doçentliğini Almış Olmak
1010 Spor Bilimleri Fakültesi Spor Sağlık Bilimleri Profesör 1 1 Biyokimya Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak. Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bilim Alanında Almış Olmak.
1011 Tıp Fakültesi Üroloji Profesör 1 1 Doçentliğini Üroloji Alanında Almış Olmak.
1012 Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Profesör 1 1 Doçentliğini İç Hastalıkları Alanında Almış Olmak. Endokrinoloji Bilim Alanında Deneyimli Olmak
1013 Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Profesör 1 1 -
1014 Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Doçent 1 1 Farmakognozi Alanında Doktora Yapmış Olmak. Farmakognozi ve Farmasotik Botanik Alanında Doçentliğini Almış Olmak.
1015 Fen Fakültesi Astrofizik Doçent 1 1 Astrofizik Alanında Doçentliğini Almış Olmak.
1016 İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Doçent 1 1 Doçentliğini Temel İslam Bilimleri Alanında Almış Olmak.
1017 İlahiyat Fakültesi Din Psikoloji Doçent 1 1 Doçentliğini Felsefe ve Din Bilimleri Alanında Almış Olmak.
1018 Mühendislik Fakültesi Kamu Ölçmeleri Doçent 1 1 Kamu Ölçmeleri Alanında Doktora Yapmış Olmak ve İlgili Alanda Doçentliğini Almış Olmak.
1019 Seyrani Ziraat Fakültesi Bitkisel Biyoteknoloji Doçent 1 1 Tarımsal Biyoteknoloji Alanında Doçentliğini Almış Olmak
1020 Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Protetik Diş Tedavisi Alanında Doktora Yapmış Olmak. Fiber-Postların Bağlanma ve Mekanik Özellikleri İle İlgili Çalışma Yapmış Olmak.
1021 Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Restoratif Diş Tedavisi Alanında Uzmanlığını Almış Olmak. Restoratif Materyalleri Tamiri İle İlgili Çalışmalar Yapmış Olmak.
1022 Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Ortodonti Alanında Uzmanlığını Almış Olmak. Cerrahi Destekli Hızlı Üst Çene Genişletmesi İle İlgili Çalışma Yapmış Olmak.
1023 Eczacılık Fakültesi Farmasotik Botanik Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Farmasotik Botanik Alanında Doktora Yapmış Olmak.
1024 Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 İlköğretim Matematik Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak. Matematik Öğretmenlerinin Eğitimi ve Gelişimi Süreçlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.
1025 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Destekli Tasarım Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalında, Sistem Dinamiği ve Analizi Konularında Doktora Yapmış Olmak
1026 Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Biyomedikal Mühendisliği Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak. Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.
1027 Mühendislik Fakültesi Tekstil Teknoljisi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Doktorasını Tekstil Mühendisliği, Tekstil Teknolojisi Ana Bilim Dalında Almış Olmak.
1028 Mühendislik Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak. Tasarımda Yapay Zekâ Alanlarında Çalışma Yapmış Olmak.
1029 Seyrani Ziraat Fakültesi Hayvan Yetiştirme Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Mezunu Olmak. Küçükbaş Hayvan Yetiştirme Alanında Doktora Yapmış Olmak
1030 Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Genel Cerrahi Uzmanı Olmak.
1031 Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Histoloji ve Embriyoloji Alanında Doktora Yapmış Olmak.
1032 Tıp Fakültesi Radyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Radyoloji Uzmanı Olmak.
1033 Tıp Fakültesi Anatomi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Anatomi Alanında Doktora Yapmış Olmak.
1034 Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Turizm Alanında Doktora Yapmış Olmak. Turist Rehberliği Kokartına Sahip Olmak.
1035 Veteriner Fakültesi Veterinerlik Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Veterinerlik Cerrahisi Alanında Doktora Yapmış Olmak. Veteriner Üriner Sisteminin Onarımı Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.