Yazdır
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Haliç Üniversitesi 27 Öğretim Elemanı alım ilanı

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK590082
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
27
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
11.02.2019
Son başvuru Tarihi
:
26.02.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları belirlemektir.

Kapsam:
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamaları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri; 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında öğretim görevlisi kadrosuna ilk defa yapılacak atamalarda, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre öğretim görevlisi kadrolarına atamalarda, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki atanmalarında ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılmalarında uygulanmaz.

İlan:
Madde 8 -
(1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilir.
(2) İlan metninde, aranacak ve bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi, yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi, sınav sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi, ilan tarihinden itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Adayların başvuruları, ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta yoluyla ya da ilanda belirtilmiş olması halinde internet yoluyla yapılır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim elemanları alınacaktır.

Fakülte/YO Bölüm Adet Unvan Başvuru Yeri ALES
Puan Şartı
YDS
Şartı
Uzmanlık Alanı
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1 Araş. Gör. Fen-Edebiyat Fakültesi – Sütlüce
Yerleşkesi
70 50

Türk Dili alanlarında yüksek lisans yapmış ya da
yapıyor olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik 1 Araş. Gör. Fen-Edebiyat
Fakültesi – Sütlüce Yerleşkesi
70 50

Matematik alanlarında yüksek lisans yapmış ya da
yapıyor olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 1 Araş. Gör. Fen-Edebiyat Fakültesi – Sütlüce Yerleşkesi 70 50

Amerikan Edebiyatı, İngiliz Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat alanlarında yüksek lisans yapmış ya da yapıyor
olmak.

Güzel Sanatlar
Fakültesi
Tekstil Moda Tasarımı 1 Öğr. Gör. Güzel Sanatlar Fakültesi- Sütlüce
Yerleşkesi
70 50

Alanında Tezli Yükseklisans Mezunu Olmak.

Güzel Sanatlar
Fakültesi
Tekstil Moda Tasarımı 1 Öğr. Gör. Güzel Sanatlar Fakültesi- Sütlüce
Yerleşkesi
70 50

Alanında Tezli Yükseklisans Mezunu Olmak.

Güzel
Sanatlar Fakültesi
Tekstil Moda Tasarımı 1 Öğr. Gör. Güzel Sanatlar
Fakültesi- Sütlüce Yerleşkesi
70 50

Giyim Alanında Tezli Yükseklisans Mezunu
olmak.

Güzel Sanatlar
Fakültesi
Tekstil Moda Tasarımı 1 Öğr. Gör. Güzel Sanatlar Fakültesi- Sütlüce
Yerleşkesi
70 50

Tekstil Alanında Tezli Yükseklisans Mezunu
Olmak.

Beden Eğitimi Spor YO Spor Yöneticiliği 1 Öğr. Gör. Beden Eğitimi ve Spor YO-Levent
Yerleşkesi
70 50

Spor Yönetimi Alanında Tezli Yükseklisans Mezunu
Olmak.

Beden Eğitimi Spor YO Rekreasyon 1 Öğr. Gör. Beden Eğitimi ve Spor YO-Levent
Yerleşkesi
70 50

Rekreasyon Alanında Tezli Yükseklisans Mezunu
Olmak.

Beden Eğitimi Spor YO Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği
1 Öğr. Gör. Beden Eğitimi ve Spor YO-Levent
Yerleşkesi
70 50

Bed. Eğt.ve Spor Öğr.
Alanında Tezli Yükseklisans Mezunu Olmak.

Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi 1 Öğr.Gör. Meslek Yüksekokulu- Sütlüce Yerleşkesi 70 -

Üniversitelerin "Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü" mezunu olmak ve İnşaat alanından Tezli Yükseklisans
Mezunu Olmak.

Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 1 Öğr.Gör. Meslek Yüksekokulu- Sütlüce Yerleşkesi 70 -

İktisat lisans mezunu olup, Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme bilim dalında yüksek lisans
yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı 1 Öğr.Gör. Meslek
Yüksekokulu- Sütlüce Yerleşkesi
70 -

Tekstil ve Moda Tasarımı Alanında Tezli Yükseklisans
Mezunu Olmak.

Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı 1 Öğr.Gör. Meslek
Yüksekokulu- Sütlüce Yerleşkesi
70 -

Tekstil Alanında Tezli Yükseklisans Mezunu
Olmak.

Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı 1 Öğr.Gör. Meslek Yüksekokulu- Sütlüce Yerleşkesi 70 -

Tezli Yükseklisans Mezunu Olmak ya da Lisans Mezunu Olup Belgelendirmek Kaydıyla Alanında En Az
(2) yıl Tecrübe Sahibi
Olmak.

Meslek Yüksekokulu Lojistik 1 Öğr.Gör. Meslek Yüksekokulu-
Sütlüce Yerleşkesi
70 -

İşletme Alanında Tezli Yükseklisans Mezunu
Olmak.

Meslek Yüksekokulu Lojistik 1 Öğr.Gör. Meslek
Yüksekokulu- Sütlüce Yerleşkesi
70 -

İktisat Alanında Tezli Yükseklisans Mezunu
Olmak.

Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım
Bölümü
1 Öğr.Gör. Meslek Yüksekokulu-
Sütlüce Yerleşkesi
70 -

Alanında Tezli Yükseklisans Mezunu Olmak.

Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım 1 Öğr.Gör. Meslek
Yüksekokulu- Sütlüce Yerleşkesi
70 -

Hemşirelik Alanında Tezli
Yükseklisans Mezunu olmak.

Meslek Yüksekokulu Aşçılık 1 Öğr.Gör. Meslek Yüksekokulu- Sütlüce Yerleşkesi 70 -

Tezli Yükseklisans Mezunu Olmak ya da Lisans Mezunu Olup Belgelendirmek Kaydıyla Alanında En Az
(2) yıl Tecrübe Sahibi
Olmak.

Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel
İşletmeciliği
1 Öğr.Gör. Meslek Yüksekokulu-
Sütlüce Yerleşkesi
70 -

Pazarlama Alanında Tezli Yükseklisans Mezunu
Olmak.

Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel
İşletmeciliği
1 Öğr.Gör. Meslek Yüksekokulu-
Sütlüce Yerleşkesi
70 -

İşletme Alanında Tezli Yükseklisans Mezunu
Olmak.

Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 1 Öğr.Gör. Meslek
Yüksekokulu- Sütlüce Yerleşkesi
70 -

Tasarım Alanında Tezli
Yükseklisans Mezunu Olmak.

Meslek Yüksekokulu Bilgisayar
Teknolojisi Programı
1 Öğr.Gör. Meslek
Yüksekokulu- Sütlüce Yerleşkesi
70 -

Bilgisayar Alanında Tezli
Yükseklisans mezunu olmak.

Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi
Programı
1 Öğr.Gör. Meslek Yüksekokulu-
Sütlüce Yerleşkesi
70 -

Bilgisayar Alanında Tezli Yükseklisans mezunu
olmak.

Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi 1 Öğr.Gör. Meslek
Yüksekokulu- Sütlüce Yerleşkesi
70 -

Psikoloji Alanında Tezli
Yükseklisans mezunu olmak.

Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi 1 Öğr.Gör. Meslek
Yüksekokulu- Sütlüce Yerleşkesi
70 -

Hemşirelik Alanında Tezli
Yükseklisans Mezunu olmak.

İlan Tarihi 11.2.2019
- İlan Bitiş Tarihi 26.2.2019
- Ön Değerlendirme Tarihi 5.3.2019
- Giriş Sınavı Tarihi 8.3.2019
- Sonuç Açıklama Tarihi 12.3.2019

Öğretim Elemanları İçin İstenilen Belgeler
Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilan tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)
YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve Yayın Listeleri ile Birlikte)
Diploma Örnekleri
Lisans ve Yükseklisans Trancript Belgeleri,
Yabancı Dil Sonuç Belgesi
ALES Sınav Sonuç Belgesi
Nüfus Cüzdan Sureti Fotokopisi
1 Adet Fotoğraf

Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Başvuruları İlgili Fakülte/Yüksekokullara yapılacaktır.