Yazdır
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Haliç Üniversitesi 42 Öğretim Üyesi alım ilanı

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK590081
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
42
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
11.02.2019
Son başvuru Tarihi
:
26.02.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Mer'i mevzuat;

Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.

Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

________________________________________________________________________________________


Mülga Mevzuat;

Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

Fakülte/YO Bölüm Adet Unvan Uzmanlık Alanı
Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 1 Prof. Dr. Amerikan Edebiyatı, İngiliz Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Amerikan Kültürü
ve Edebiyatı
1 Dr. Öğretim Üyesi Amerikan Edebiyatı, İngiliz Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat
Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 1 Dr. Öğretim Üyesi Amerikan Edebiyatı, İngiliz Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat
Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık (İng) 1 Dr. Öğretim Üyesi Çeviribilim (MütercimTercümanlık) alanının özellikle eşzamanlı çeviri, ardıl çeviri gibi sözlü çeviri alt alanlarında çalışmalar yapmış olmak
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Türk Dili ve
Edebiyatı
1 Prof. Dr. Eski Türk Edebiyatı
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1 Dr. Öğretim Üyesi Eski Türk Edebiyatı
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Türk Dili ve
Edebiyatı
1 Dr. Öğretim Üyesi Türk Dili
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği 1 Prof. Dr. Sayısal yöntemler, İstatistiksel analiz, matematiksel modelleme konularında deneyimli olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 1 Prof.Dr. Makine mühendisliği bölümü mezunu olup konstrüksiyon veya konstrüksiyon ve imalat bilim dalında doktora yapmış
olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 1 Doç.Dr. Makine mühendisliği bölümü mezunu olup mekanik bilim dalında doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 1 Dr. Öğretim Üyesi Makine mühendisliği bölümü mezunu olup termodinamik veya enerji (ısı akışkan) bilim dalında doktora yapmış olmak.
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
1 Prof. Dr. Bilgisayar Bilimleri Dalında çalışmış olmak
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 1 Doç. Dr. Bilgisayar Bilimleri Dalında çalışmış olmak
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
1 Dr. Öğretim Üyesi Bilgisayar Bilimleri Dalında çalışmış olmak.
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
1 Dr. Öğretim Üyesi Web Teknolojileri alanında çalışmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 1 Dr. Öğretim Üyesi Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında uzmanlaşmış.
İşletme Fakültesi İngilizce İşletme 1 Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğretim
Üyesi
Ticaret Hukuku ve İş Hukuku derslerini İngilizce yürütebilmek
İşletme Fakültesi İngilizce İşletme 1 Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğretim
Üyesi
Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi ve Yönetim Muhasebesi derslerini İngilizce ve Türkçe yürütebilmek
İşletme Fakültesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler 1 Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğretim
Üyesi
Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış veya Doçentliğini Siyaset Bilimi alanından almış olmak
Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık 1 Dr. Öğretim Üyesi Doktora eğitimini İç Mimarlık veya Sanat ve Tasarım alanlarında tamamlamış olmak. Disiplinlerarası tasarım eğitimi çalışmaları yapmış olmak. Sergileme ve Müze tasarımı çalışmalarında tecrübe sahibi olmak.
Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı 1 Dr. Öğretim Üyesi Lisans eğitimi Endüstri Ürünleri Tasarımı Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini Endüstri Ürünleri Tasarımı veya İç Mimarlık alanında yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp
Bilimleri
1 Prof. Dr. /
Doç. Dr.
Tıbbi Fizyoloji (Tıp Fakültesi Mezunu)
Tıp Fakültesi Temel Tıp
Bilimleri
1 Prof. Dr. /
Doç. Dr.
Tıbbi Biyoloji/Tıbbi Genetik (Tıp Fakültesi Mezunu)
Tıp Fakültesi Dahili Tıp
Bilimleri
1 Prof. Dr. /
Doç. Dr.
Tıbbi Farmakoloji (Tıp Fakültesi Mezunu)
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri 1 Dr. Öğr. Üyesi Kadın Hastalıkları ve Doğum (Tıp Fakültesi Mezunu)
Beden Eğitimi Spor YO Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 1 Prof. Dr. Beden Eğitimi ve Spor Alanında Uzmanlaşmış.
Beden Eğitimi
Spor YO
Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği
1 Doçent Bed.Eğt.ve Spor Öğr.
Beden Eğitimi
Spor YO
Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği
1 Dr. Öğretim Üyesi Egzersiz ve Spor Fizyolojisi alanında doktorasını yapmış.
Beden Eğitimi
Spor YO
Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği
2 Dr Öğr. Üyesi Bed.Eğt.ve Spor Öğr.
Beden Eğitimi
Spor YO
Rekreasyon 1 Profesör Rekreasyon
Beden Eğitimi
Spor YO
Rekreasyon 1 Dr. Öğr. Üyesi Rekreasyon ve Turizm
Beden Eğitimi
Spor YO
Spor Yöneticiliği 1 Doçent Spor Yönetimi
Beden Eğitimi
Spor YO
Spor Yöneticiliği 2 Dr. Öğr. Üyesi Spor Yönetimi
Beden Eğitimi
Spor YO
Antrenörlük
Eğitimi
1 Doç. Dr. Hareket ve Antrenman ABD
Beden Eğitimi
Spor YO
Antrenörlük
Eğitimi
1 Dr. Öğrt. Üyesi Hareket ve Antrenman ABD
Hemşirelik YO Hemşirelik 1 Prof. Dr. Hemşirelik Anabilim Dalı
Hemşirelik YO Hemşirelik 1 Doç. Dr. Hemşirelik Anabilim Dalı
Hemşirelik YO Hemşirelik 1 Dr. Öğretim Üyesi Hemşirelik Anabilim Dalı
Sağlık Bilimleri YO Fizyoterapi ve Reh. Böl. 1 Dr. Öğretim Üyesi Kardiyopulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olmak.
Konservatuvar Tiyatro 1 Prof. Sahne ve Oyunculuk Alanında uzmanlaşmış.

İlan Tarihi 11.2.2019

İlan Bitiş Tarihi 26.2.2019

Öğretim Üyeleri İçin İstenilen Belgeler

- Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilanın tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)
- YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve yayın listeleri ile birlikte)
- Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Profesörlük Belgeleri)
- Bilimsel Çalışma ve Yayın Örnekleri (Bir takım dosya halinde)
- Nüfus Cüzdanı Sureti
- 1 Adet Fotoğraf

Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Not 2: Akademik Personel ilanına başvuran adaylar 04 Mart 2019 Pazartesi Saat 14:00'de Haliç Üniversitesi Akademik Personel Alımı Ön Değerlendirme Komisyonuna sunum yapacaklardır. (Sunum içeriği, Kısa Özgeçmiş ve Bilimsel Çalışmalara ilişkin olup, sözlü olarak yapılacaktır.)

Dr. Öğretim Üyesi Başvuruları İlgili Fakülte / Yüksekokullara yapılacaktır.
Profesörlük ve Doçentlik Başvuruları Rektörlük Yazı İşleri Birimine Yapılacaktır.
(Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:82 Beyoğlu - İST - Sütlüce Yerleşkesi A Blok 5.Kat)