Yazdır

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden

İPTAL İLANI

12.04.2019 tarih ve 30743 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi Alım ilanımız "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" gereğince aşağıda Anabilim Dalı, Kadro Unvanı ve sayısı belirtilen kadroya ilişkin ilanımız iptal edilmiştir.
İlan olunur.

Birimi Bölümü Program/ABD Unvanı Der. Adet Açıklama
Edebiyat Fakültesi Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doktor Öğretim Üyesi 2 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında Doktorasını yapmış olup, 1950-1960 yılları arasında “Kadın Gazetesi” üzerine çalışmış olmak.