Yazdır

Örnek No: 25*

T.C.İSTANBUL1. İFLAS DAİRESİ

2019/4 İFLAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 21/11/2019
1.İhale Tarihi : 10/12/2019 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2.İhale Tarihi : 25/12/2019 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri : İSTANBUL ADALET SARAYI 1B-2B05 NOLU ODA - ABİDE- İ HÜRRİYET CAD NO:223 -

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 8.000,00 1 %18 1 Adet marka, 2011 33368 tescil numaralı ' I' art du chocalate
2 8.000,00 1 %18 1 Adet marka,2013 69694 tescil numaralı ' Lc'
3 8.000,00 1 %18 1 Adet marka, 2018 17569 tescil numaralı ' I'art du chocolat exclusif '
4 2.000,00 1 %18 1 Adet marka,2012 08927 tescil numaralı ' love '
5 2.000,00 1 %18 1 Adet marka, 2012 05837 tescil numaralı ' chocogardenflora '
6 2.000,00 1 %18 1 Adet marka, 2012 05828 tescil numaralı ' chococity '
7 2.000,00 1 %18 1 Adet marka, 2012 05818 tescil numaralı ' chocoanimals '
8 2.000,00 1 %18 1 Adet marka,2012 05809 tescil numaralı ' chocovoyage '
9 2.000,00 1 %18 1 Adet marka,2012 05831 tescil numaralı ' creampassion '
10 2.000,00 1 %18 1 Adet marka, 2007 40096 tescil numaralı ' haskara '

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.