Yazdır

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden


BAŞKENT ÜNİVERSİTESİNİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN BÖLÜMLERİNE ÖĞRETİM ÜYESİ, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ ALINACAKTIR


ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI

FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL/ MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/ ANABİLİM DALI UNVAN KADRO SAYISI AÇIKLAMA

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Pedodonti Profesör 1

En az iki (2) yıl bir üniversitede doçent olarak görev yapmış olmak.

Pedodonti Doçent 1

En az iki (2) yıl bir üniversitede öğretim üyesi kadrosunda görev yapmış olmak (Görev yeri İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi olacaktır).

Ortodonti Profesör 1

En az iki (2) yıl bir üniversitede doçent olarak görev yapmış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Analitik Kimya Anabilim Dalı Profesör 1

Lisansını Eczacılık bölümünden almış olmak. Doçentliğini Analitik Kimya
alanında almış olmak. Farmasötik Analiz, Elektrokimya ve Proteomik alanlarında bilimsel çalışmaları ve yayınları bulunmak.

Farmasötik
Teknoloji Anabilim Dalı
Profesör 1

Doçentliğini Farmasötik Teknoloji alanında almış olmak. İlaç ve Kozmetik Taşıyıcı Sistemler alanlarında bilimsel çalışmaları ve yayınları bulunmak.

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Profesör 1

Doçentliğini Farmasötik Kimya alanında almış olmak. Analjezik ve Antimikrobiyal Etkili Moleküllerin Tasarımı ve Sentezi alanlarında bilimsel çalışmaları ve yayınları bulunmak.

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Profesör 1

Doçentliğini Farmasötik Kimya alanında almış olmak. İyon Kanalları Yoluyla Kalp-Damar Sistemine Etki Gösteren Bileşiklerin Tasarım, Sentez, Analiz, Aktivite Tayini ve Yapı-Etki İlişkileri alanlarında bilimsel çalışmaları ve yayınları bulunmak.

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Profesör 1

Doçentliğini Farmasötik Toksikoloji alanında almış olmak. Kurşun Toksisitesinin Oksidatif Stres, Antioksidanlar ve Esansiyel Elementler Üzerine Etkisi; Kemoterapötik Ajanların Oksidatif Stres ve Antioksidanlar Üzerine Etkisi alanında bilimsel çalışmaları ve yayınları bulunmak.

Farmakognozi Anabilim Dalı Profesör 1

Doçentliğini Farmakognozi alanında almış olmak. Tıbbi ve Ekonomik Değeri Olan Endemik Bitkiler ve Propolis üzerinde kimyasal ve biyolojik çalışmalar
yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği
Doçent 1

Doktorasını Eğitim Teknolojileri, Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanından almış olmak; Uzaktan Eğitim, Öğretim Tasarımı, Karma Öğrenme ve Teknoloji Entegrasyonu gibi konularda bilimsel yayın ve
araştırmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi 1

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümü lisans mezunu olmak. Mütercim- Tercümanlık (İngilizce) veya İngiliz Dili ile ilgili bir bölümde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış olmak. Sözlü ve Yazılı Çeviri derslerini (ardıl,
simultane ve yazılı metinden sözlü çeviri) verebilecek deneyime sahip olmak.

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Profesör 1

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde lisans ve yüksek lisans derecelerini almış olmak. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımında sanatta yeterlik veya doktora derecesi almış olmak. Doçentliğini İç Mimarlık Bilim alanından almış olmak. Kamusal İç Mekanlar, İç Mekanda Sürdürebilirlik ve İç Mimarlık Eğitimi
üzerine yayın yapmış olmak.

Moda ve Tekstil Tasarımı Doçent 1

Doktorasını Yönetim ve Organizasyon alanında yapmış olmak. Doçentliğini
Yönetim ve Strateji alanından almış olmak. Uzmanlık alanında üniversitelerde ilgili dersleri en az iki (2) yıl süreyle vermiş olmak.

Görsel İletişim Tasarımı Doçent 1

Doçentliğini Tasarım Bilim/Sanat alanından almış olmak. Masaüstü Yayıncılık
ve Açık Ders Malzemeleri konularında bilimsel araştırma ve yayınları bulunmak.

Grafik Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi 1

Grafik alanında sanatta yeterlik programını tamamlamış olmak; Karma Gerçeklik üzerine sanatta yeterlik çalışması yapmış olmak ve alanı ile ilgili
üniversitelerde en az beş (5) yıl ders vermiş olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Medeni Hukuk Profesör 1

Özel Hukuk (Medeni Hukuk) alanında doktora programını bitirmiş ve bu alanda
doçentliğini almış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında alanında en az beş (5) yıl öğretim üyesi olarak ders vermiş olmak.

Hukuk Felsefesi ve Hukuk
Sosyolojisi
Dr. Öğr. Üyesi 1

Kamu Hukuku (Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi) alanında doktora programını bitirmiş ve Yükseköğretim Kurumlarında alanında Dr. Öğretim Üyesi olarak
ders vermiş olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme Doçent 1

Muhasebe ve Finansman Bilim Dalında doktora derecesine sahip olmak. Kalkınma, Entegre Raporlama, Sürdürülebilirlik Muhasebesi ve Muhasebenin Değer İlgililiği alanlarında ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar yapmış
olmak.

İşletme Doçent 1

Yönetim Organizasyon alanında doktora derecesine sahip olmak. Örgüt Kuramı ve Örgütsel Davranış alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İktisat(İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi 1

Doktorasını İktisat alanında Makro İktisat ve Parasal İktisat ağırlıklı olarak yapmış olmak; Para Politikası ve Servet Dağılımı üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak. YÖK tarafından belirlenen yabancı dilde ders verme koşullarını
sağlamış olmak.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi 1

Doktora derecesini Siyaset Bilimi alanında almış olmak. Siyaset Teorisi, Söylem Analizi, Toplumsal Hareketler, Din ve Devlet İlişkileri alanında çalışmalar yapmış olmak. YÖK tarafından belirlenen yabancı dilde ders verme koşullarını
sağlamış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema Doçent 1

Doçentlik unvanını Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi bilim alanından almış olmak; Cumhuriyet Dönemi Dil ve Kültür Politikaları ile Siyasal Yapı hakkında akademik çalışmalara sahip olmak; en az on (10) yıl her hangi bir üniversitede
doçentlik bilim alanıyla ilişkili dersleri veriyor olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Makine Mühendisliği Doçent 1

Kısmi Diferansiyel Denklemlerde Ters Problemler üzerine doktora yapmış olmak. Matematik ve Diferansiyel Denklemler konularında Mühendislik
Fakültelerinde en az on (10) yıl ders vermiş olmak.

Elektrik- Elektronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 1

Lisans ve lisansüstü eğitimini Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamlamış olmak. Elektromanyetik ve Elektronik Harp alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak ve bu alanlarda lisans veya lisansüstü ders vermiş
olmak.

Endüstri Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 1

Lisansını Matematik Mühendisliğinde tamamlamış olmak. Endüstri Mühendisliği Bölümünde çift anadal yapmış olmak. Uygulamalı Matematik alanında çalışmaları bulunmak, Mühendislik Fakültesi bölümlerinin temel matematik ve ileri matematik derslerini İngilizce verebilme yeterliliğine sahip
olmak.

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bankacılık ve Finans Profesör 1 Davranışsal Finans veya Sosyal Politika Bilim Dalında doçent unvanı almış olmak, Enflasyon ve Faiz Oranları konularında indekslerde taranan ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlar yapmış olmak.
Yönetim Bilişim
Sistemleri
Dr. Öğr. Üyesi 1 Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, Çizelgeleme
alanında bilimsel çalışma ve yayın yapmış olmak.
Sigortacılık ve Risk Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi 1 Teknik Demografi, Aktüerya veya Sigortacılık alanlarının birinde doktorasını tamamlamış olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
İş Sağlığı ve Güvenliği Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Halk Sağlığı Anabilim Dalında yapmış olmak, Yaşam Kalitesi alanında bilimsel çalışma ve yayın yapmış olmak.
TEKNİK BİLİMLER MESLEK
YÜKSEKOKULU
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Doçent 1 Doktora ve doçentlik derecesini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak; Biyomedikal Sinyal İşleme, Lokalizasyon ve Konum Belirleme ile Medikal Cihaz Tasarımı konularında bilimsel çalışmalar ve yayın yapmış olmak.
Meslek Yüksekokullarında en az üç (3) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm / Anabilim Dalı Profesör Doçent Dr. Öğretim Üyesi
Ankara Adana Konya İstanbul İzmir Alanya Toplam Ankara Adana Konya İstanbul İzmir Alanya Toplam Ankara Adana Konya İzmir Alanya Toplam
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 1 1 1
Beyin ve Sinir Cerrahisi 1 1 1
Çocuk Cerrahi 2 1 1 1 1
Genel Cerrahi 3 1 1 1 1 2
Göz Hastalıkları 1 1 1
Kadın Hastalıkları ve Doğum 5 2 2 1 2 3
Kadın Hastalıkları ve
Doğum Perinatoloji
1 1 1
Kalp ve Damar
Cerrahisi
2 1 1 1 1
Kulak-Burun-Boğaz
Hastalıkları
1 1 1
Ortopedi ve
Travmatoloji
1 1
Tıbbi Patoloji 2 1 1 1 1
Üroloji 2 1 1 1 1
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Çocuk Endokrinolojisi
1 1 1
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Yenidoğan
1 1 1
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
1 1 1
İç Hastalıkları Endokrinoloji ve
Metabolizma
2 1 1 1 1
İç Hastalıkları
Hematoloji
3 1 1 2 1 1
İç Hastalıkları
Nefroloji
3 1 1 1 1 1 1
İç Hastalıkları Tıbbi
Onkoloji
2 1 1 1 1
Radyasyon Onkolojisi 4 2 2 3
Radyoloji 2 1 1 1 1
Biyoistatistik 1 1 1
Tıbbi Biyokimya 1 1 1
Toplam 43 3 3 1 2 1 1 11 4 8 1 3 2 1 19 3 5 3 1 1 13

ÖĞRETİM ÜYELİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:
Son Başvuru Tarihi: Duyurunun yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, “2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi”nde (https://www.baskent.edu.tr/belgeler/mevzuat/yonerge/oatama_yong_260319.pdf) belirtilen kriterlerine uygun öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR: PROFESÖRLER:
Profesörlük kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine 1 (bir) adet fotoğraf ile birlikte elektronik ortamda USB Bellek veya CD’ye basılı olarak hazırlanan 6 (altı) adet elektronik dosya ile (nüfus cüzdanı örneği, diplomaların onaylı fotokopileri, onaylı doçentlik belgesi, YÖK formatında hazırlanmış veya YÖKSİS’den alınan özgeçmiş (fotoğraflı), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar), ilgili Fakülte Dekanlığı / MYO / YO Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Elektronik dosyada aday tarafından doldurularak detaylı puanlandırılmış Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Ölçütleri İçin Puanlama Çizelgesi ve bu puanlamada kullanılan her türlü ölçüt için kanıt oluşturacak belgeler yer almalıdır. %100 İngilizce programlara başvurularda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak gerekmektedir.

DOÇENTLER:
Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine 1 (bir) adet fotoğraf ile birlikte elektronik ortamda USB Bellek veya CD’ye hazırlanan 4 (dört) adet elektronik dosya ile (nüfus cüzdanı örneği, diplomaların onaylı fotokopileri, onaylı doktora ve doçentlik belgesi, YÖK formatında hazırlanmış veya YÖKSİS’den alınan özgeçmiş (fotoğraflı), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar), ilgili Fakülte Dekanlığı / MYO / YO Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Elektronik dosyada aday tarafından doldurularak detaylı puanlandırılmış Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Ölçütleri İçin Puanlama Çizelgesi ve bu puanlamada kullanılan her türlü ölçüt için kanıt oluşturacak belgeler yer almalıdır. %100 İngilizce programlara başvurularda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak gerekmektedir.

DR.ÖĞR. ÜYELERİ:
Dr. Öğretim Üyesi Kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine 1 (bir) adet fotoğraf ile birlikte elektronik ortamda USB Bellek veya CD’ye hazırlanan 4 (dört) adet elektronik dosya ile (nüfus cüzdanı örneği, diplomaların onaylı fotokopileri, onaylı doktora YÖK formatında hazırlanmış veya YÖKSİS’den alınan özgeçmiş (fotoğraflı), onaylı doktora ve doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar), ilgili Fakülte Dekanlığı / MYO / YO Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Elektronik dosyada aday tarafından doldurularak detaylı puanlandırılmış Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Ölçütleri İçin Puanlama Çizelgesi ve bu puanlamada kullanılan her türlü ölçüt için kanıt oluşturacak belgeler yer almalıdır. %100 İngilizce programlara başvurularda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak gerekmektedir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/
ANABİLİM DALI
UNVAN KADRO SAYISI AÇIKLAMA

DEVLET KONSERVATUVARI

Müzik Arş.Gör. 1

Devlet Konservatuvarları ya da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültelerinin Gitar Bölümünden lisans mezunu olmak, Ankara‘daki üniversitelerden birinde Gitar alanında tezli yüksek lisans programına kayıtlı olmak (2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 50/d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır).

Sahne Sanatları Arş.Gör. 1

Devlet Konservatuvarları ya da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültelerinin Sahne Sanatları Bölümü Opera Şarkıcılığı alanından lisans mezunu olmak, Ankara’daki üniversitelerden birinde Opera Şarkıcılığı alanında tezli yüksek lisans programına kayıtlı olmak (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca
ataması yapılacaktır).

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Protetik Diş Tedavisi Öğretim
Görevlisi Dr.
1

Protetik Diş Tedavisi dalında uzmanlık yapmış ve alanında herhangi bir yükseköğretim kurumunda çalışma deneyimine sahip olmak.

Pedodonti Öğretim Görevlisi
Dr.
1

Pedodonti dalında doktora yapmış olmak ve alanında herhangi bir yükseköğretim kurumunda çalışma deneyimine sahip olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Arş.Gör. 1

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), bölümünden lisans mezunu olmak, Ankara‘daki üniversitelerden birinde Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) tezli yüksek lisans programına kayıtlı olmak (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
50/d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır).

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme (İngilizce) Arş.Gör. 1

İşletme, İktisat, Muhasebe veya Muhasebe-Finansman Bölümünden lisans mezunu olmak, Ankara'daki üniversitelerden birinde Muhasebe veya Muhasebe-Finansman tezli yüksek lisans programlarından birinde kayıtlı olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak (2547
Sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır).

İşletme (İngilizce) Arş.Gör. 1

İşletme, İktisat, Uluslararası Ticaret Bölümünden mezun olmak, Ankara'daki üniversitelerden birinde Pazarlama veya İşletme tezli yüksek lisans programına kayıtlı olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak (2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d
maddesi uyarınca ataması yapılacaktır).

İşletme (İngilizce) Arş.Gör. 1

İşletme veya Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden lisans mezunu olmak, Ankara’daki üniversitelerden birinde İşletme veya Endüstri Mühendisliği tezli yüksek lisans programlarından birisine kayıtlı olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak (2547
Sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır).

İktisat (İngilizce) Arş.Gör. 1

İktisat lisans mezunu olmak, Ankara’daki üniversitelerden birinde İktisat bölümü tezli yüksek lisans programına kayıtlı olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak (2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır).

İLETİŞİM FAKÜLTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema Arş.Gör. 2

Ankara’daki üniversitelerden birinde Radyo Televizyon Sinema ana bilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak ve ilişkili alanda doktora öğrencisi olunması halinde yüksek lisans eğitimini de Radyo Sinema Televizyon anabilim dalında tamamlamış olmak (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d
maddesi uyarınca ataması yapılacaktır).

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği Arş.Gör. 2

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, Ankara’daki üniversitelerden birinde Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d
maddesi uyarınca ataması yapılacaktır).

Elektrik- Elektronik Mühendisliği Arş.Gör. 2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, Ankara'daki üniversitelerden birinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır).

İnşaat Mühendisliği Arş.Gör. 1

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, Ankara’daki üniversitelerden birinde İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca
ataması yapılacaktır).

Makine Mühendisliği Arş.Gör. 3

Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, Ankara’daki üniversitelerden birinde Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca
ataması yapılacaktır).

Endüstri Mühendisliği Arş.Gör. 1

Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, Ankara’daki üniversitelerden birinde Endüstri Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır).

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Odyoloji Arş.Gör. 1

Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Odyoloji Bölümü lisans mezunu olmak, Ankara’daki üniversitelerden birinde Odyoloji, Fizyoloji, Tıbbi Biyoloji ve Sinir Bilim programlarından birinde tezli yüksek lisans programına kayıtlı olmak (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır).

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Yönetim Bilişim Sistemleri Arş.Gör. 1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinde Ankara’daki üniversitelerden birinde tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak (2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 50/d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır).

ANADOLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
Makine Öğretim Görevlisi
Dr.
1

Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak, Türk Dili alanında doktora yapmış olmak.

KAHRAMANKAZAN MESLEK YÜKSEKOKULU

Makine Öğretim Görevlisi Dr. 1

Makine Mühendisliği veya Teknik Eğitim Fakültelerinin Makine Bölümü mezunu olmak, alanında doktora yapmış olmak.

Elektronik
Teknolojisi
Öğretim
Görevlisi
1

Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans
yapmış olmak.

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Çocuk Gelişimi Öğretim Görevlisi 1

Psikoloji alanında lisans, Sinirbilim alanında tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak. Sinirbilim ve Bilişsel Psikoloji konularında üniversitelerde ders vermiş
olmak.

Fotoğrafçılık ve
Kameramanlık
Öğretim Görevlisi 1

Radyo Televizyon ve Sinema alanında lisans ve tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak. Fotoğraf ve video çekimi alanında en az iki (2) yıl iş tecrübesine
sahip olmak.

TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anabilim Dalı
Öğretim Görevlisi Dr. 4

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak.
(2 kişinin görev yeri İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım
Bilim Dalı
Öğretim Görevlisi Dr. 1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı, Yoğun Bakım yandal uzmanı olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları
Anabilim Dalı
Öğretim Görevlisi Dr. 2

Göz Hastalıkları uzmanı olmak.
(1 kişinin görev yeri İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi,1 kişinin görev yeri İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi olacaktır)

Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı
Öğretim Görevlisi Dr. 7

Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak.
(3 kişinin görev yeri Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, 1 kişinin görev yeri İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi, 1 kişinin görev yeri Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi olacaktır)

Dâhili Tıp Bilimleri Acil Tıp
Anabilim Dalı
Öğretim Görevlisi Dr. 2

Acil Tıp uzmanı olmak.
(Görev yeri Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezinde olacaktır)

Dâhili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı
Öğretim Görevlisi Dr. 4

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak.
(2 kişinin görev yeri Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi olacaktır)

TIP FAKÜLTESİ

Dâhili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nefroloji
Bilim Dalı
Öğretim Görevlisi Dr. 1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı, Çocuk Nefroloji yandal uzmanı olmak. (Görev yeri İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi olacaktır)

Dâhili Tıp Bilimleri
İç Hastalıkları Anabilim Dalı İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları
Bilim Dalı
Öğretim Görevlisi Dr. 1

İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları yandal uzmanı olmak.

Dâhili Tıp Bilimleri Radyoloji
Anabilim Dalı
Öğretim Görevlisi Dr. 3

Radyoloji uzmanı olmak.
(Görev yeri İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi olacaktır)

Temel Tıp Bilimleri Anatomi
Anabilim Dalı
Öğretim Görevlisi Dr. 1

Anatomi alanında doktoralı veya uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. İngilizce ders anlatabilme yeterliliğine sahip olmak.

Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji
Anabilim Dalı
Öğretim Görevlisi Dr. 3

Fizyoloji alanında doktora veya tıpta uzmanlık yapmış olmak. İngilizce ders anlatabilme yeterliliğine sahip olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya
Anabilim Dalı
Öğretim Görevlisi Dr. 1

Biyokimya uzmanı veya Biyokimya alanında doktoralı olmak. İngilizce ders anlatabilme yeterliliğine sahip olmak.

Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji
Anabilim Dalı
Öğretim Görevlisi Dr. 1

Yüksek lisans ve doktora eğitimini Tıbbi Biyoloji alanında tamamlamış olmak. Rutin Moleküler Genetik Analiz yapan bir laboratuvarda en az üç (3) yıl alanında çalışmış olmak. İngilizce ders anlatabilme yeterliliğine sahip olmak.

Temel Tıp Bilimleri Anatomi Anabilim Dalı Arş.Gör. 2

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olup, Ankara’daki üniversitelerden birinde Anatomi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır).

Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik
Anabilim Dalı
Arş.Gör. 1

Ankara’daki üniversitelerden birinde Biyoistatistik doktora programına kayıtlı olmak (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca ataması yapılacaktır).

Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji
Anabilim Dalı
Arş.Gör. 1

Tıp Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. Ankara’daki üniversitelerden birinde Histoloji- Embriyoloji alanında tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca ataması
yapılacaktır).

ÖĞRETİM GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:
Son Başvuru Tarihi : 24 Şubat 2020 Pazartesi
Ön Değerlendirme Tarihi : 25 Şubat 2020 Salı
Giriş Sınavı Tarihi : 26 Şubat 2020 Çarşamba
Sonuç Açıklama : 28 Şubat 2020 Cuma
- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada atama yapılacak programın eğitimine hangi ÖSS puanı ile öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’den en az 70 puan almış olmak (Doktorasını tamamlamış olanlardan ALES notu istenmeyecektir).
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
- %100 İngilizce programlara başvurularda ve yabancı dil öğretim görevlisi başvurularında, ilan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur. (Muafiyet: 1-Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz)

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER:
Adaylar başvurularını, dilekçeleri ile birlikte ilgili Fakülte Dekanlığı / MYO / YO Müdürlüğü’ne yapacaklardır. Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir. (Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz)
1. Fotoğraflı Özgeçmiş
2. Onaylı nüfus cüzdanı sureti
3. 1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
4. Öğrenim belgeleri (Onaylı-Lisans/Yüksek Lisans/Doktora)
5. Not Döküm Belgesi (Transkript)
6. ALES belgesi
7. YDS Belgesi veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı belirten belge
8. Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge
9. Varsa, diğer bilimsel yayın ve çalışmalarının birer örneği
10. Alanında çalışmış olmaları şartını yerine getirenler için, görev yaptığını kanıtlayan belge(ler)

ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:
Son Başvuru Tarihi : 24 Şubat 2020 Pazartesi
Ön Değerlendirme Tarihi : 25 Şubat 2020 Salı
Giriş Sınavı Tarihi : 26 Şubat 2020 Çarşamba
Sonuç Açıklama : 28 Şubat 2020 Cuma
- 657 Sayılı Kanun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada atama yapılacak programın eğitimine hangi ÖSS puanı ile öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’den en az 70 puan almış olmak.
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER:
Adaylar başvurularını, dilekçeleri ile birlikte ilgili Fakülte Dekanlığına yapacaklardır.
Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir. (Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz)
1. Fotoğraflı Özgeçmiş
2. Onaylı nüfus cüzdanı sureti
3. 1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
4. Öğrenim belgeleri (Onaylı-Lisans/Yüksek Lisans)
5. Not Döküm Belgesi (Transkript)
6. ALES belgesi
7. YDS Belgesi veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı belirten belge
8. Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge
9. Varsa, diğer bilimsel yayın ve çalışmalarının birer örneği
10. Kayıtlı oldukları Üniversitelerden alacakları öğrenci durum belgesi.