Yazdır
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Beykent Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi Alacak

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK551453
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
20
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
13.11.2018
Son başvuru Tarihi
:
25.11.2018 17:30

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 4., 14. ve 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İs Kanunu hükümlerine tabi olarak Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 20 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.


Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.


Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.


Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

Başvurular, 25.11.2018 Günü saat 17:30'a kadar yapılacaktır. Öğretim Üyesi başvuruları, dilekçe ekinde YÖK formatlı özgeçmiş ve yayın listelerinin Personel Daire Başkanlığı'na posta ile ya da elden teslim edilmesi suretiyle yapılacaktır. Tüm başvurular ve değerlendirmeler gizli tutulacaktır.

Fakülte / Yüksekokul Bölüm / Program Öğretim Üyesi Alan Ek Açıklamalar
Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 1 Gıda Mühendisliği, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi, Beslenme ve Diyetetik Doktor Öğretim Üyesi
Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı 1 Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Doktor Öğretim Üyesi
İletişim Fakültesi Medya ve İletişim 1 Medya ve İletişim, İletişim Çalışmaları Doçent
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans (İngilizce) 1 Bankacılık ve Finans, Finans Doktor Öğretim Üyesi
İktisat (İngilizce) 1 Uluslararası İktisat Profesör
Yönetim Bilişim Sistemleri 1 Bilişim, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği Doçent
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 1 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi
İlk ve Acil Yardım 1 İlk ve Acil Yardım, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Profesör
İlk ve Acil Yardım 1 İlk ve Acil Yardım, Kulak Burun Boğaz Doçent
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1 Turizm, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Turizm İşletmeciliği, Üretim Pazarlama Yönetim ve
Organizasyon
Doktor Öğretim Üyesi
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi
Endüstri Mühendisliği 1 Endüstri Mühendisliği Doçent
İşletme Mühendisliği 2 İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3 Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Hastane İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yönetimi Doçent
Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 1 Anatomi Profesör
İç Hastalıkları Anabilim Dalı 1 İç Hastalıkları Profesör
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 1 Farmakoloji Profesör