Yazdır

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adaylar;

Profesör kadrosu için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Doçent kadrosu için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, 3 adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan, 4 (dört) nüsha dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek ilgili birime;

İlanın yayınlandığı tarihiden itibaren 15 gün içerisinde başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR
-Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar YDS-60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puanın muadili bir puan aldığını gösterir belge,
- Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atamalar YDS -60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen muadili sınavların puanından muaftır.
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
-Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ internet adresinden temin edilebilir.

Birimi/Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Derecesi Adedi Niteliği
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Hidrobiyoloji Profesör 1 1

Nehirlerin acısu zonu balık tür çeşitliliği ile ilgili çalışmalar yapmak.

Matematik Uygulamalı Matematik Doçent 1 1

Kesirli basamaktan singüler olmayan türev operatörleri ve hastalık modelleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Arkeoloji Klasik Arkeoloji Doçent 1 1

Antik Dönem Kibyratis Bölgesi ve Kibyra Kenti üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Arkeoloji Klasik Arkeoloji Doçent 1 1

Kabalis Bölgesi Demir Çağı yerleşimleri ve Kibyratis Bölgesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ
Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Profesör 1 1

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi alanında doçentliğini almış, Okuma - yazma alanında çalışmalar yapmış olmak.

Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doçent 1 1

Fizik Eğitimi alanında Doçentliğini almış, Kavramsal fizik yaklaşımı ve kavram yanılgıları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doçent 1 1

Doğal Ürün Sentezi, Azo Boyarmaddeler ve DFT üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Matematik ve Fen Bilimleri Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1

Temel Eğitim (Fen Bilgisi Eğitimi) alanında Doçentliğini almış, Aktif Öğrenme Teknikleri ve Mikro Öğretim alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretimi Doçent 1 1

Eğitim Programları ve Öğretim alanında Doçentliğini almış, Bütünleştirilmiş Öğretim Programı ve Yaratıcı Drama alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ
Klinik Öncesi Bilimler Veterinerlik Parazitolojisi Profesör 1 1

Askarid enfeksiyonları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Klinik Öncesi Bilimler Veterinerlik Patolojisi Profesör 1 1

Leptospirosis üzerine çalışmalar yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Antrenörlük Eğitimi Spor ve Sağlık Bilimleri Doçent 1 1

Futbolda Performans Ölçme ve Değerlendirme alanında çalışmaları olmak.

BURDUR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MYO
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bitki Koruma Dr. Öğr. Üyesi 1 1

Bitki zararlıları ile biyolojik mücadele ajanları arasındaki tritrofik etkileşimler üzerine çalışmalar yapmış olmak.