Yazdır

Kadro iptali ilanı yayınlanmıştır.


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Üniversitemizin aşağıda yer alan birimlerine 2547 sayılı Kanun’un 31. Maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 08.11.2019
Duyuru Bitiş Tarihi : 22.11.2019
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 03.12.2019
Giriş Sınav Tarihi : 13.12.2019
Giriş Sınavı Sonuç Açıklama Tarihi : 17.12.2019
Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi : www.ohu.edu.tr
Başvuru Şekli : Şahsen- Posta

SN KADRO UNVANI KD ADET BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI/ PROGRAM ALES YABANCIDİL BAŞVURU YERİ AÇIKLAMA
1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI ALAN) 5 1 REKTÖRLÜK

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

70 50 REKTÖRLÜK

Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü lisans mezunu olmak. Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

2 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) 5 1 REKTÖRLÜK

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

70 50 REKTÖRLÜK

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak. Yeni Türk Dili Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifikasına sahip olmak. Belgelendirmek koşuluyla Yükseköğretim Kurumlarında Yabancılara Türkçe Öğretimi ile ilgili en az 6 (altı) Eğitim-Öğretim dönemi ders
verme tecrübesine sahip olmak.

3 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK ) 4 1 REKTÖRLÜK

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

70 50 REKTÖRLÜK

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifikasına sahip olmak.
Belgelendirmek koşuluyla Yükseköğretim kurumlarında Yabancılara Türkçe Öğretimi ile ilgili en az 3 (üç) Eğitim-Öğretim dönemi ders
verme tecrübesine sahip olmak.

4 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI
ALAN)
4 1 REKTÖRLÜK

GÜZEL SANATLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI

70 50 REKTÖRLÜK

Müzik Bilimleri Bölümü, Müzik Teknolojisi Programı lisans mezunu olmak. Müzikoloji Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış
olmak.

5 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 2 BOR SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VEREHABİLİTASYON KARDİYOPULMONERFİZYOTERAPİ 70 50 BOR SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde
tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

6 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 BOR SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BESLENMEBİLİMLERİ 70 50 BOR SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans mezunu olmak. Beslenme ve Diyetetik veya Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalında Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.

7 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK GEOMETRİ 70 50 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik bölümü lisans mezunu olmak. Matematik Anabilim Dalında Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.

8 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA ORGANİK KİMYA 70 50 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Kimya bölümü lisans mezunu olmak. Kimya veya Organik Kimya Anabilim Dalında Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde tezli
yüksek lisans yapıyor olmak.

9 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 2 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ PSİKOLOJİ 70 50 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmak. Klinik Psikoloji Anabilim Dalında Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.

10 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 İLETİŞİMFAKÜLTESİ RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA RADYO VETELEVİZYON 70 50 İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü lisans mezunu olmak. Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı veya İletişim Bilimleri Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak. Radyo Televizyon Anabilim Dalında Türkiye'deki bir
devlet üniversitesinde doktora yapıyor olmak.

11 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ HADİS 70 50 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olmak. Hadis Anabilim Dalı veya Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak ve bu anabilim dalı veya bilim dalında Türkiye'deki bir devlet
üniversitesinde doktora yapıyor olmak.

12 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ KELAM VE İTİKADİ MEZHEPLERİ 70 50 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olmak. Kelam Anabilim Dalı veya Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak ve bu anabilim dalı veya bilim dalında Türkiye'deki bir devlet
üniversitesinde doktora yapıyor olmak.

13 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ FIKIH 70 50 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olmak. İslam Hukuku Anabilim Dalı veya Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Fıkıh veya İslam Hukuku Bilim Dalında Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.

14 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE MALİ HUKUK 70 50 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Maliye Anabilim Dalında Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.

15 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ HUKUK BİLİMLERİ 70 50 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku Anabilim Dalında Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.

16 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 MÜHENDİSLİKFAKÜLTESİ HARİTAMÜHENDİSLİĞİ JEODEZİ 70 50 MÜHENDİSLİKFAKÜLTESİ

Harita Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Harita Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak ve bu anabilim dalında Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde
doktora yapıyor olmak.

17 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ BİYOKİMYA 70 50 TIP FAKÜLTESİ

Biyokimya bölümü lisans mezunu olmak. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak ve bu anabilim dalında Türkiye'deki birdevlet
üniversitesinde doktora yapıyorolmak.

18 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BİYOİSTATİSTİK VE TIP BİLİŞİMİ 70 50 TIP FAKÜLTESİ

İstatistik bölümü lisans mezunu olmak. Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalında Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde tezli
yüksek lisans yapıyor olmak.

19 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ BİYOSİSTEMMÜHENDİSLİĞİ TARIMSAL MAKİNE SİSTEMLERİ 70 80 TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ

Biyosistem Mühendisliği, Tarım Makineleri, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Biyomühendislik, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dallarının birisinde Tarımsal Makine Sistemleri konusunda Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan asgari 80 (seksen) puan almış
olmak.

20 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ BİYOSİSTEMMÜHENDİSLİĞİ TARIMSAL ENERJİ SİSTEMLERİ 70 80 TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ

Biyosistem Mühendisliği, Biyomühendislik, Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Biyosistem Mühendisliği, Biyomühendislik, Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Enerji Bilimi ve Teknolojileri veya Enerji Yönetimi ve Teknolojileri Anabilim Dallarının birinde Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan asgari 80 (seksen) puan almış
olmak.

21 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ BİYOSİSTEMMÜHENDİSLİĞİ ARAZİ VE SUKAYNAKLARI 70 80 TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ

Biyosistem Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Tarımsal Genetik Mühendisliği veya Jeoloji Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak.Bu anabilim dallarının birinde Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan asgari80
(seksen) puan almış olmak.

22 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ HAYVANSAL ÜRETİM VETEKNOLOJİLERİ HAYVAN YETİŞTİRME VETEKNOLOJİLERİ 70 80 TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri, Zootekni, Veterinerlik bölümü lisans mezunu olmak. Hayvansal Üretim ve Teknolojileri veya Zootekni Anabilim Dallarının birinde Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak
.KPDS,ÜDS, YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan asgari 80 (seksen) puan almış
olmak.

23 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜKEĞİTİMİ SPOR SAĞLIK BİLİMLERİ 70 50 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Antrenörlük Eğitimi bölümü lisans mezunu olmak. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak ve bu anabilim dalında Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde doktora yapıyor olmak.

24 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU SAĞLIK YÖNETİMİ SAĞLIK YÖNETİMİ 70 50 NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Sağlık Yönetimi bölümü lisans mezunu olmak. Sağlık Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak ve bu anabilim dalında Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde doktora yapıyor olmak.

25 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 TÜRK MUSİKİSİ DEVLETKONSERVATUVARI TÜRK MÜZİĞİ TÜRK MÜZİĞİ ANASANAT DALI 70 50 TÜRK MUSİKİSİ DEVLETKONSERVATUVARI

Temel Bilimler bölümü, Türk Halk Müziği Anasanat Dalı lisans mezunu olmak.
Müzikoloji Anabilim Dalında Türkiye'deki bir
devlet üniversitesinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

26 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) 5 1 TÜRK MUSİKİSİ DEVLETKONSERVATUVARI TÜRK MÜZİĞİ TÜRK MÜZİĞİ ANASANAT DALI 70 50 TÜRK MUSİKİSİ DEVLETKONSERVATUVARI

Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Müzik Toplulukları Programı lisans mezunu olmak. Müzik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Çalgısının bağlama olduğunu
belgelendirmek.

S N KADRO UNVANI KD ADET BİRİM BÖLÜM PROGRAM ALES BELİRLENMİŞ ALES PUAN TÜRÜ YABANCI DİL BAŞVURU YERİ AÇIKLAMA
27 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS
VERECEK)
5 2 BOR MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA TAPU KADASTRO 70 SAYISAL, EŞİT

AĞIRLIK veya SÖZEL
- BOR MESLEK YÜKSEKOKULU

Kamu Yönetimi bölümü lisans mezunu olmak ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak. Kamu Kurumlarında en az 5 (beş) yıl
tecrübe sahibi olmak.

28 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) 5 1 BOR MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA TAPU KADASTRO 70 SAYISAL, EŞİT

AĞIRLIK veya SÖZEL
- BOR MESLEK YÜKSEKOKULU

Hukuk, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Harita Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Harita Mühendisliği, Gayrimenkul Geliştirme, Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi veya Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Anabilim
Dalında yüksek lisans yapmış olmak.

29 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) 5 1 BOR MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA İŞLEME GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ 70 SAYISAL veya EŞİT AĞIRLIK - BOR MESLEK YÜKSEKOKULU

Gıda Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek koşuluyla alanında en az 5 (beş) yıl tecrübeye
sahip olmak.

30 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS
VERECEK)
5 1 BOR HALİL ZÖHREATAMANMESLEK
YÜKSEKOKULU
TASARIM GRAFİK TASARIMI 70 EŞİTAĞIRLIK
veyaSÖZEL
- BOR HALİL ZÖHRE ATAMAN MESLEK
YÜKSEKOKULU

Resim-iş Öğretmenliği bölümü lisans mezunu olmak. Resim Anabilim Dalında
yüksek lisans yapmış olmak.

31 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS
VERECEK)
5 1 BOR HALİL ZÖHREATAMANMESLEK
YÜKSEKOKULU
TASARIM GRAFİK TASARIMI 70 EŞİTAĞIRLIK
veyaSÖZEL
- BOR HALİL ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU

Resim bölümü lisans mezunu olmak. Resim Anasanat Dalında yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek koşuluyla alanında en az 2 (iki) yıl
tecrübeye sahip olmak.

32 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) 5 1 NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON YEREL YÖNETİMLER 70 EŞİTAĞIRLIK
veyaSÖZEL
- NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Kamu Yönetimi bölümü lisans mezunu olmak. Parlamento Tarihi Alanında yüksek lisans yapmış olmak.
Belgelendirmek koşuluyla Yükseköğretim Kurumlarında en az bir dönem ders verme tecrübesine sahip
olmak.

33 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS
VERECEK)
4 1 NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK
YÜKSEKOKULU
YÖNETİM VE ORGANİZASYON YEREL YÖNETİMLER 70 EŞİTAĞIRLIK
veyaSÖZEL
- NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans mezunu olmak. Yerel Yönetimler Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek koşuluyla en az
1 (bir) yıl tecrübeye sahip olmak.

34 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) 5 1 NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI 70 EŞİTAĞIRLIK
veyaSÖZEL
- NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü lisans mezunu olmak. Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Radyo Televizyon Bilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak. Film Yapımı, Yönetmenlik, Kurgu ve Senaryo Eğitimleri konularında sertifikaları olmak.

35 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) 5 1 NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT YAPI DENETİMİ 70 SAYISAL - NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak. Beton üzerine çalışmalar yapmış olmak.

36 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) 5 1 NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
TERAPİ VE REHABİLİTASYON FİZYOTERAPİ 70 SAYISAL, EŞİT
AĞIRLIK veya SÖZEL
- NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek koşuluyla alanında en az 3 (üç) yıl
tecrübeye sahip olmak.

37 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) 5 1 NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TERAPİ VE REHABİLİTASYON FİZYOTERAPİ 70 SAYISAL, EŞİT
AĞIRLIK veya SÖZEL
- NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Biyoloji bölümü lisans mezunu olmak. (Tıp) Anatomi Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak. Temel Plastinasyon Eğitimi Sertifikasına sahip olmak

38 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) 5 1 ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ 70 SAYISAL, EŞİT
AĞIRLIK veya SÖZEL
- ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU

Makine Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

MUAFİYET
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
(3) 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 9/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre ile ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.

AÇIKLAMALAR:

a- Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın web sitesi formlar modülü “Akademik Personel Formları” linkinde bulunan Akademik Personel Başvuru Formunu doldurarak; aşağıda istenen belgeler ve var ise yayınlanmış veya yayınlanacak olan bilimsel/sanatsal çalışmalarını ekleyerek ilgili birime şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün olup, günü mesai bitiminde sona erecektir. (Posta ile yapılan başvurularda 22.11.2019 tarihinden sonra Üniversitemize ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan süresi içerisinde ilanda belirtilen başvuru yerine yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
b- Araştırma Görevlisi Atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacağından; Adayların ibraz etmiş olduğu lisansüstü eğitim belgelerinde Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen azami öğrenim sürelerini aşmamış olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
c- Adayların; E-Devlet üzerinden almış oldukları mezuniyet belgeleri ile Öğrenim Belgeleri karekodlu olması durumunda kabul edilecektir. EDevlet haricinde alınmış Mezuniyet ve Öğrenim belgelerinin onaylı (ıslak imzalı, mühürlü) olması gerekmektedir. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin ibraz edilmesi zorunludur. (Aslı veya onaylı sureti) (Onaysız belge ve fotokopi kabul edilmeyecektir.)
d- İş Tecrübe Belgesi istenen durumlarda iş tecrübesinin Lisans Mezuniyeti sonrasında olmasına bakılır ve belge üzerinde ilgili işyerinin kurumsal logosu, kaşesi, yetkilinin imzası ve belge tarihinin bulunması zorunludur. Ayrıca iş tecrübesinin SGK’dan alınmış onaylı hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.
e- Adaylar, Üniversitemizin aynı tarihte çıkmış olduğu ilanda yalnızca bir kadroya müracaat edebilirler. Birden fazla kadroya müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılır.
f- Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise iptal edilecektir.

NOT: Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçları www.ohu.edu.tr adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:
1. Akademik Personel Başvuru Formu (http://www.ohu.edu.tr/personel/sayfa/akademik-personel-formlari)
2. Lisans Mezuniyetine İlişkin Belge ve Transkript (E-Devlet’ten alınmış karekodlu veya onaylı sureti)
3. Lisansüstü Öğrenci Belgesi ve Transkripti veya Mezuniyet Belgesi ve Transkripti (Yüksek Lisans/Doktora) (E-Devlet’ten alınmış karekodlu veya onaylı sureti)
4. ALES Belgesi (Belge üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu ve Karekodu bulunan)
5. Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen)
6. Kamu Kurumunda Çalışanlar için Çalıştığı Kurumdan Alınmış Onaylı Hizmet Belgesi
7. İş Tecrübe Belgesi (Belge üzerinde ilgili işyerinin kurumsal logosu, kaşesi, yetkilinin imzası ve belge tarihi bulunan) (Tecrübe şartı istenen kadrolar için)
8. SGK’DAN Alınmış Onaylı Hizmet Dökümü (Tecrübe şartı istenen kadrolar için)
9. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Güncel) (E-Devlet’ten alınmış karekodlu veya aslı)
10. Sabıka Kaydı (Güncel) (E-Devlet’ten alınmış karekodlu veya aslı)
11. Özgeçmiş
12. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
13. 2 (iki) Adet Fotoğraf

SN KADRO UNVANI KD ADET BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI/ PROGRAM ALES YABANCIDİL BAŞVURU YERİ AÇIKLAMA
1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI ALAN) 5 1 REKTÖRLÜK

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

70 50 REKTÖRLÜK

Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü lisans mezunu olmak. Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

2 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) 5 1 REKTÖRLÜK

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

70 50 REKTÖRLÜK

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak. Yeni Türk Dili Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifikasına sahip olmak. Belgelendirmek koşuluyla Yükseköğretim Kurumlarında Yabancılara Türkçe Öğretimi ile ilgili en az 6 (altı) Eğitim-Öğretim dönemi ders
verme tecrübesine sahip olmak.

3 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK ) 4 1 REKTÖRLÜK

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

70 50 REKTÖRLÜK

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifikasına sahip olmak.
Belgelendirmek koşuluyla Yükseköğretim kurumlarında Yabancılara Türkçe Öğretimi ile ilgili en az 3 (üç) Eğitim-Öğretim dönemi ders
verme tecrübesine sahip olmak.

4 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI
ALAN)
4 1 REKTÖRLÜK

GÜZEL SANATLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI

70 50 REKTÖRLÜK

Müzik Bilimleri Bölümü, Müzik Teknolojisi Programı lisans mezunu olmak. Müzikoloji Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış
olmak.

5 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 2 BOR SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VEREHABİLİTASYON KARDİYOPULMONERFİZYOTERAPİ 70 50 BOR SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde
tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

6 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 BOR SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BESLENMEBİLİMLERİ 70 50 BOR SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans mezunu olmak. Beslenme ve Diyetetik veya Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalında Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.

7 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK GEOMETRİ 70 50 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik bölümü lisans mezunu olmak. Matematik Anabilim Dalında Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.

8 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA ORGANİK KİMYA 70 50 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Kimya bölümü lisans mezunu olmak. Kimya veya Organik Kimya Anabilim Dalında Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde tezli
yüksek lisans yapıyor olmak.

9 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 2 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ PSİKOLOJİ 70 50 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmak. Klinik Psikoloji Anabilim Dalında Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.

10 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 İLETİŞİMFAKÜLTESİ RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA RADYO VETELEVİZYON 70 50 İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü lisans mezunu olmak. Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı veya İletişim Bilimleri Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak. Radyo Televizyon Anabilim Dalında Türkiye'deki bir
devlet üniversitesinde doktora yapıyor olmak.

11 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ HADİS 70 50 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olmak. Hadis Anabilim Dalı veya Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak ve bu anabilim dalı veya bilim dalında Türkiye'deki bir devlet
üniversitesinde doktora yapıyor olmak.

12 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ KELAM VE İTİKADİ MEZHEPLERİ 70 50 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olmak. Kelam Anabilim Dalı veya Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak ve bu anabilim dalı veya bilim dalında Türkiye'deki bir devlet
üniversitesinde doktora yapıyor olmak.

13 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ FIKIH 70 50 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olmak. İslam Hukuku Anabilim Dalı veya Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Fıkıh veya İslam Hukuku Bilim Dalında Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.

14 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE MALİ HUKUK 70 50 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Maliye Anabilim Dalında Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.

15 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ HUKUK BİLİMLERİ 70 50 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku Anabilim Dalında Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.

16 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 MÜHENDİSLİKFAKÜLTESİ HARİTAMÜHENDİSLİĞİ JEODEZİ 70 50 MÜHENDİSLİKFAKÜLTESİ

Harita Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Harita Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak ve bu anabilim dalında Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde
doktora yapıyor olmak.

17 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ BİYOKİMYA 70 50 TIP FAKÜLTESİ

Biyokimya bölümü lisans mezunu olmak. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak ve bu anabilim dalında Türkiye'deki birdevlet
üniversitesinde doktora yapıyorolmak.

18 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BİYOİSTATİSTİK VE TIP BİLİŞİMİ 70 50 TIP FAKÜLTESİ

İstatistik bölümü lisans mezunu olmak. Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalında Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde tezli
yüksek lisans yapıyor olmak.

19 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ BİYOSİSTEMMÜHENDİSLİĞİ TARIMSAL MAKİNE SİSTEMLERİ 70 80 TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ

Biyosistem Mühendisliği, Tarım Makineleri, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Biyomühendislik, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dallarının birisinde Tarımsal Makine Sistemleri konusunda Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan asgari 80 (seksen) puan almış
olmak.

20 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ BİYOSİSTEMMÜHENDİSLİĞİ TARIMSAL ENERJİ SİSTEMLERİ 70 80 TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ

Biyosistem Mühendisliği, Biyomühendislik, Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Biyosistem Mühendisliği, Biyomühendislik, Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Enerji Bilimi ve Teknolojileri veya Enerji Yönetimi ve Teknolojileri Anabilim Dallarının birinde Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan asgari 80 (seksen) puan almış
olmak.

21 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ BİYOSİSTEMMÜHENDİSLİĞİ ARAZİ VE SUKAYNAKLARI 70 80 TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ

Biyosistem Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Tarımsal Genetik Mühendisliği veya Jeoloji Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak.Bu anabilim dallarının birinde Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan asgari80
(seksen) puan almış olmak.

22 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ HAYVANSAL ÜRETİM VETEKNOLOJİLERİ HAYVAN YETİŞTİRME VETEKNOLOJİLERİ 70 80 TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri, Zootekni, Veterinerlik bölümü lisans mezunu olmak. Hayvansal Üretim ve Teknolojileri veya Zootekni Anabilim Dallarının birinde Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak
.KPDS,ÜDS, YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan asgari 80 (seksen) puan almış
olmak.

23 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜKEĞİTİMİ SPOR SAĞLIK BİLİMLERİ 70 50 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Antrenörlük Eğitimi bölümü lisans mezunu olmak. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak ve bu anabilim dalında Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde doktora yapıyor olmak.

24 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU SAĞLIK YÖNETİMİ SAĞLIK YÖNETİMİ 70 50 NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Sağlık Yönetimi bölümü lisans mezunu olmak. Sağlık Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak ve bu anabilim dalında Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde doktora yapıyor olmak.

25 ARAŞTIRMAGÖREVLİSİ 4 1 TÜRK MUSİKİSİ DEVLETKONSERVATUVARI TÜRK MÜZİĞİ TÜRK MÜZİĞİ ANASANAT DALI 70 50 TÜRK MUSİKİSİ DEVLETKONSERVATUVARI

Temel Bilimler bölümü, Türk Halk Müziği Anasanat Dalı lisans mezunu olmak.
Müzikoloji Anabilim Dalında Türkiye'deki bir
devlet üniversitesinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

26 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) 5 1 TÜRK MUSİKİSİ DEVLETKONSERVATUVARI TÜRK MÜZİĞİ TÜRK MÜZİĞİ ANASANAT DALI 70 50 TÜRK MUSİKİSİ DEVLETKONSERVATUVARI

Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Müzik Toplulukları Programı lisans mezunu olmak. Müzik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Çalgısının bağlama olduğunu
belgelendirmek.

S N KADRO UNVANI KD ADET BİRİM BÖLÜM PROGRAM ALES BELİRLENMİŞ ALES PUAN TÜRÜ YABANCI DİL BAŞVURU YERİ
27 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS
VERECEK)
5 2 BOR MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA TAPU KADASTRO 70 SAYISAL, EŞİT

AĞIRLIK veya SÖZEL
- BOR MESLEK YÜKSEKOKULU
28 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) 5 1 BOR MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA TAPU KADASTRO 70 SAYISAL, EŞİT

AĞIRLIK veya SÖZEL
- BOR MESLEK YÜKSEKOKULU
29 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) 5 1 BOR MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA İŞLEME GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ 70 SAYISAL veya EŞİT AĞIRLIK - BOR MESLEK YÜKSEKOKULU
30 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS
VERECEK)
5 1 BOR HALİL ZÖHREATAMANMESLEK
YÜKSEKOKULU
TASARIM GRAFİK TASARIMI 70 EŞİTAĞIRLIK
veyaSÖZEL
- BOR HALİL ZÖHRE ATAMAN MESLEK
YÜKSEKOKULU
31 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS
VERECEK)
5 1 BOR HALİL ZÖHREATAMANMESLEK
YÜKSEKOKULU
TASARIM GRAFİK TASARIMI 70 EŞİTAĞIRLIK
veyaSÖZEL
- BOR HALİL ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU
32 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) 5 1 NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON YEREL YÖNETİMLER 70 EŞİTAĞIRLIK
veyaSÖZEL
- NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
33 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS
VERECEK)
4 1 NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK
YÜKSEKOKULU
YÖNETİM VE ORGANİZASYON YEREL YÖNETİMLER 70 EŞİTAĞIRLIK
veyaSÖZEL
- NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
34 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) 5 1 NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI 70 EŞİTAĞIRLIK
veyaSÖZEL
- NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
35 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) 5 1 NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT YAPI DENETİMİ 70 SAYISAL - NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
36 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) 5 1 NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
TERAPİ VE REHABİLİTASYON FİZYOTERAPİ 70 SAYISAL, EŞİT
AĞIRLIK veya SÖZEL
- NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
37 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) 5 1 NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TERAPİ VE REHABİLİTASYON FİZYOTERAPİ 70 SAYISAL, EŞİT
AĞIRLIK veya SÖZEL
- NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
38 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) 5 1 ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ 70 SAYISAL, EŞİT
AĞIRLIK veya SÖZEL
- ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU