Yazdır
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 7 Araştırma Görevlisi alıyor

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK733996
Şehir : Gaziantep
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
7
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
02.12.2019
Son başvuru Tarihi
:
17.12.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları belirlemektir.

Kapsam:
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamaları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri; 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında öğretim görevlisi kadrosuna ilk defa yapılacak atamalarda, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre öğretim görevlisi kadrolarına atamalarda, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki atanmalarında ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılmalarında uygulanmaz.

İlan:
Madde 8 -
(1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilir.
(2) İlan metninde, aranacak ve bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi, yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi, sınav sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi, ilan tarihinden itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Adayların başvuruları, ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta yoluyla ya da ilanda belirtilmiş olması halinde internet yoluyla yapılır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Ve 33. Maddeleri, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi Kadrolarına Müracaat Edecek Adaylar:

1. Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3. Özgeçmiş,(YÖK EK-4 Formatında)
4. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
8. ALES Belgesi
9. 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10. Yabancı Dil Belgesi (YDS/YÖKDİL)
11. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge)
12. Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
13. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
14. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 02.12.2019
SON BAŞVURU TARİHİ : 17.12.2019
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 20.12.2019
GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ : 25.12.2019
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 06.01.2020

*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır. İlan olunur.

ÜNVANI İLANIN
ÇIKILACAĞI BİRİM
BÖLÜMÜ KADRO SAYISI BAŞVURU ŞEKLİ ALES YABANCI DİL SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET
SİTESİ
BAŞVURU YERİ İLAN ÖZEL ŞART
Arş.Gör. Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 1 Şahsen/Posta 70 50 www.hku.edu.tr Eğitim Fakültesi Dekanlığı

İlkokul Matematik Öğretmenliği Lisans mezunu olmak ve Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor olmak.

Arş.Gör. Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1 Şahsen/Posta 70 50 www.hku.edu.tr Eğitim Fakültesi Dekanlığı

İlkokul Matematik Öğretmenliği Lisans mezunu olmak. Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Arş.Gör. Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık 1 Şahsen/Posta 70 50 www.hku.edu.tr Güzel Sanatlar ve Mimarlık
Dekanlığı

Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olmak.

Arş.Gör. Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku 1 Şahsen/Posta 70 50 www.hku.edu.tr Hukuk Fakültesi Dekanlığı

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku ABD Yüksek Lisans yapıyor olmak tercih sebebidir.

Arş. Gör. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji 2 Şahsen/Posta 70 50 www.hku.edu.tr İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Dekanlığı

Psikoloji ya da Lisans mezunu olmak. Psikolojinin alt alanlarından birinde yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.

Öğr. Gör. İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı 1 Şahsen/Posta 70 50 www.hku.edu.tr İletişim Fakültesi Dekanlığı

Antropoloji(İngilizce) Bölümü lisans mezunu olmak. Ve Sanat Yönetimi (Rejisörlük) Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak, İletişim, Sanat ve Tasarım Fakültelerinde en az 7 yıl Öğretim Görevlisi olarak ders vermiş olmak. iletişim ve Sanatla ilgili alanlardaki projelerde aktif görev yapmış olmak. İleri derecede İngilizce ve Fransızca yabancı dil bilgilerine sahip olmak