Yazdır

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Ve 33. Maddeleri, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi Kadrolarına Müracaat Edecek Adaylar:

1. Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3. Özgeçmiş,(YÖK EK-4 Formatında)
4. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
8. ALES Belgesi
9. 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10. Yabancı Dil Belgesi (YDS/YÖKDİL)
11. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge)
12. Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
13. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
14. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 02.12.2019
SON BAŞVURU TARİHİ : 17.12.2019
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 20.12.2019
GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ : 25.12.2019
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 06.01.2020

*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır. İlan olunur.

ÜNVANI İLANIN
ÇIKILACAĞI BİRİM
BÖLÜMÜ KADRO SAYISI BAŞVURU ŞEKLİ ALES YABANCI DİL SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET
SİTESİ
BAŞVURU YERİ İLAN ÖZEL ŞART
Arş.Gör. Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 1 Şahsen/Posta 70 50 www.hku.edu.tr Eğitim Fakültesi Dekanlığı

İlkokul Matematik Öğretmenliği Lisans mezunu olmak ve Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor olmak.

Arş.Gör. Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1 Şahsen/Posta 70 50 www.hku.edu.tr Eğitim Fakültesi Dekanlığı

İlkokul Matematik Öğretmenliği Lisans mezunu olmak. Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Arş.Gör. Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık 1 Şahsen/Posta 70 50 www.hku.edu.tr Güzel Sanatlar ve Mimarlık
Dekanlığı

Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olmak.

Arş.Gör. Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku 1 Şahsen/Posta 70 50 www.hku.edu.tr Hukuk Fakültesi Dekanlığı

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku ABD Yüksek Lisans yapıyor olmak tercih sebebidir.

Arş. Gör. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji 2 Şahsen/Posta 70 50 www.hku.edu.tr İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Dekanlığı

Psikoloji ya da Lisans mezunu olmak. Psikolojinin alt alanlarından birinde yüksek lisans yapmış ya da yapıyor olmak.

Öğr. Gör. İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı 1 Şahsen/Posta 70 50 www.hku.edu.tr İletişim Fakültesi Dekanlığı

Antropoloji(İngilizce) Bölümü lisans mezunu olmak. Ve Sanat Yönetimi (Rejisörlük) Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak, İletişim, Sanat ve Tasarım Fakültelerinde en az 7 yıl Öğretim Görevlisi olarak ders vermiş olmak. iletişim ve Sanatla ilgili alanlardaki projelerde aktif görev yapmış olmak. İleri derecede İngilizce ve Fransızca yabancı dil bilgilerine sahip olmak