Yazdır

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren “T.C. Hitit Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşulu ile öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Duyurulur.
Tel: 0 364 219 20 90

S.NO UNVAN DER. ADET BİRİM BÖLÜM ABD / ASD / PROG. AÇIKLAMA
1 Doç. 1 1 Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Polimer Mühendisliği

Kimya Mühendisliği bilim alanında Doçent unvanı almış olmak, mikrojeller ve hidrojeller üzerine çalışmalar yapmış olmak.

2 Doç. 2 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve halk sağlığı alanında Doçent unvanı almış olmak.

3 Doç. 2 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp

Nükleer Tıp alanında Doçent unvanı almış olmak.

4 Doç. 2 1 Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği

Spor Bilimleri temel alanında Doçent unvanı almış olmak, spor psikoloji ve fiziksel uygunluk alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

5 Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması

Endüstri Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak ve araç rotalama konusunda çalışmalar yapmış olmak