Yazdır

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır.

Sıra No Fakülte Bölüm/Program/ Anabilim Dalı Ünvan Kadro Sayısı Aranan Kriterler İlan Takvimi ALES (İngilizce) YDS
/ Eşdeğeri
1 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Öğretim Görevlisi 1 Hemşirelik lisans mezunu olmak ve Hemşirelik Esasları veya İç Hastalıkları Hemşireliği anabilim dallarının birisinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Duyuru Başlama Tarihi: 25.02.2020
Son Başvuru Tarihi: 25.03.2020
Ön Değerlendirme Tarihi: 26.03.2020
Yazılı Sınav Giriş Tarihi: 27.03.2020
Sonuç Açıklama Tarihi:
30.03.2020
SAY 70
2 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Moda Tasarımı Araştırma Görevlisi 1 Moda Tasarımı, Moda Giyim Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Tekstil Tasarımı ve Tekstil Mühendisliği bölümlerinin birisinden lisans mezunu olmak veya aynı anabilim dallarının birinde tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.
Duyuru Başlama Tarihi: 25.02.2020
Son Başvuru Tarihi: 11.03.2020
Ön Değerlendirme Tarihi: 13.03.2020
Yazılı Sınav Giriş Tarihi: 17.03.2020
Sonuç Açıklama Tarihi:
19.03.2020
EA 80

GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES alanında en az 70 puan almış olmak
3-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
4-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

İSTENEN BELGELER
Başvurular bir dilekçe ile birlikte şahsen veya kargo yoluyla yapılmalıdır.
-Dilekçe (Dilekçenin, başvuruda bulunulan ilgili Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu'na hitaben yazılmış, kadro unvanı ve aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel tarihli olması gerekmektedir.)
-Özgeçmiş
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
-ALES Belgesi (70 puan olmalıdır.)
-Yabancı Dil Sınav Belgesi (İngilizce- 80 Puan olmalıdır.) (Tabloda yabancı dil puanı belirtilmeyen kadrolar için yabancı dil belgesi istenmemektedir.)
-Öğrenim Belgeleri: alınan lisans/lisansüstü diplomaların fotokopileri ve transkriptleri, (Şahsen başvurularda diplomaların asılları ile beraber gelinmesi önemle rica olunur)**
-Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.
-Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti**
-Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge
**e-Devlet kapısı üzerinden alınan karekodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapılabilir.

ÖNEMLİ:
Başvuru süresi içinde yapılmayan, e-posta ile yapılan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Personel Daire Başkanlığı’na ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili Üniversite tarafından evrakların tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır.
Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır.
www.bilgi.edu.tr
Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma, öğrenci belgesi veya transkriptlerde, programın tezli olduğu belirtilmemişse, ilgili ilana başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.
MUAFİYET
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADRO BAŞVURULARI İÇİN;
BAŞVURU ADRESİ
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı
Santral İstanbul Kampüsü-Ek Bina
Premier Kampüs Ofis
Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No:29
34400 Kağıthane – İSTANBUL
Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 63 37 / 0212 311 62 51