Yazdır
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Gelişim Üniversitesi 22 Öğretim Elemanı alacak

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK791152
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
22
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
25.03.2020
Son başvuru Tarihi
:
08.04.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları belirlemektir.

Kapsam:
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamaları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri; 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında öğretim görevlisi kadrosuna ilk defa yapılacak atamalarda, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre öğretim görevlisi kadrolarına atamalarda, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki atanmalarında ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılmalarında uygulanmaz.

İlan:
Madde 8 -
(1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilir.
(2) İlan metninde, aranacak ve bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi, yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi, sınav sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi, ilan tarihinden itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Adayların başvuruları, ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta yoluyla ya da ilanda belirtilmiş olması halinde internet yoluyla yapılır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (ÖĞRETİM GÖREVLİSİ)

Üniversitemiz, 2547 Sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.
Duyuru Başlama Tarihi : 25.03.2020
Son Başvuru Tarihi : 08.04.2020
Ön Değerlendirme Tarihi : 13.04.2020
Sınav Giriş Tarihi : 15.04.2020
Sonuç Açıklama Tarihi : 17.04.2020
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.gelisim.edu.tr
Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu.
BAŞVURU YERİ: Her bölüm/program bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlüğe başvuru yapacaktır.
BAŞVURU EVRAKLARI;
-Başvuru Dilekçesi (İlgili Dekanlık veya Müdürlüğe hitaben yazılmış başvuru dilekçesinde ilan başvuru numarası belirtilerek başvuru yapılmaktadır.)
-2 Adet Fotoğraf
-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
-Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Şahsen ve posta ile yapılan başvurularda, diplomanın aslı / noter tasdikli fotokopisi ya da www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak “Yükseköğretim Mezun Belgesi” gerekmektedir).
-Transkript (Şahsen veya posta ile başvurularda transkriptin aslı ya da noter tasdikli fotokopisi gerekmektedir).
-ALES Belgesi
-Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen sınav belgesi gerekmektedir).
-YÖK Formatlı Özgeçmiş
-SGK 4A Hizmet Dökümü

İLAN NO İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL ŞARTLAR KADRO SAYISI KADRO UNVANI ALES PUAN TÜRÜ ALES PUAN ŞARTI

YDS / EŞDEĞERİ PUAN ŞARTI

20200324 Deniz ve Liman İşletmeciliği İşletme, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Gemi ve Deniz Teknolojileri Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak. 1 Öğretim Görevlisi SAY 70 -
20200325 Elektrik Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği, Elektronik Haberleşme Öğretmenliği, Elektronik Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak. 1 Öğretim Görevlisi SAY 70 -
20200326 Elektronik Teknolojisi Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik Haberleşme Öğretmenliği, Elektronik Öğretmenliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak. 2 Öğretim Görevlisi SAY 70 -
20200327 Gıda Teknolojisi Gıda Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. 1 Öğretim Görevlisi SAY 70 -
20200328 Grafik Tasarımı Grafik, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı, Resim-İş Öğretmenliği, Medya ve Görsel Sanatlar bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. 1 Öğretim Görevlisi EA 70 -
20200329 Hava Lojistiği İşletme, İşletme Yönetimi, Lojistik, Lojistik Yönetimi, Lojistik ve İşletmecilik, Taşımacılık ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Ulaştırma ve Lojistik, Havacılık İşletmeciliği, Havacılık Yönetimi bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. 2 Öğretim Görevlisi EA 70 -
20200330 Makine Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. 1 Öğretim Görevlisi SAY 70 -
20200331 Mekatronik Bilgisayar Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği bölümü mezunu olup, ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. 1 Öğretim Görevlisi SAY 70 -
20200332 Otomotiv Teknolojileri Otomotiv Teknolojileri, Otomotiv Öğretmenliği, Otomotiv Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. 1 Öğretim Görevlisi SAY 70 -
20200333 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce)* İşletme, İşletme Yönetimi, Havacılık Yönetimi, Havacılık İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Hava Trafik Kontrol, Pilotaj, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ulaştırma Sistemleri bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. 1 Öğretim Görevlisi EA 70 80(İngilizce)*
20200334 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri İşletme, İşletme Yönetimi, İktisat, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, Havacılık Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Siyaset Bilimi, Seyahat İşletmeciliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla havacılık alanında en az 2 yıllık deneyime sahip olmak veya havacılık alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 1

Öğretim Görevlisi

MUAF(Y ÖK 27.11.201
8 tarih E.90031
sayılı yazı)
-
20200335 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce)* İşletme, İktisat, Ekonomi ve Finans, İşletme Yönetimi, Havacılık Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Seyahat İşletmeciliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla havacılık alanında en az 2 yıllık deneyime sahip olmak veya havacılık alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 2

Öğretim Görevlisi

MUAF(Y ÖK 27.11.201
8 tarih E.90031
sayılı yazı)
80(İngilizce)*
20200336 Uçak Teknolojisi Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Bilimleri, Havacılık Yönetimi, Hava Trafik Kontrol, Uçak Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Uçak Gövde- Motor Bakım, Uçak Bakım ve Onarım, Uçak Elektrik-Elektronik veya Pilotaj bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak. 1 Öğretim Görevlisi SAY 70 -
20200337 Uçak Teknolojisi Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak. 1 Öğretim Görevlisi SAY 70 -
20200338 Uçak Teknolojisi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Malzeme Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak. 1 Öğretim Görevlisi SAY 70 -
20200339 Uçuş Harekat Yöneticiliği Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak. 1 Öğretim Görevlisi EA 70 -
20200340 Uçuş Harekat Yöneticiliği Meteoroloji Mühendisliği bölümünden lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 1 Öğretim Görevlisi EA 70 -
20200341 Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak. 1 Öğretim Görevlisi SÖZ 70 80(İngilizce)*
20200342 Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatı, İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları, Rus Dili Öğretmenliği, Rusça Mütercim Tercümanlık, Rus Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans mezunu olup, ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak. 1 Öğretim Görevlisi SÖZ 70 80(Rusça)*