Yazdır

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır.

İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/ Bilim Dalı/ Program Uzmanlık Alanı/ Aranılan Şartlar Kadro Sayısı Kadro Unvanı
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Biyoloji lisans mezunu olmak ve Biyokimya Anabilim Dalında alanında doktora yapmış olmak 1 Dr. Öğr. Üyesi
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı AD Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Halk Sağlığı Anabilim Dalında
doktora yapmış olmak
1 Dr. Öğr.
Üyesi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Programı Hemşirelikte Yönetim alanında doktora yapmış olmak 1 Dr. Öğr.
Üyesi.
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Uluslararası Ticaret ve Finans Pr. Finans alanında doçent unvanına sahip olmak ve Enerji yatırımları alanında çalışmaları
olmak.
1 Prof. Dr.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapi Bölümü Dil ve Konuşma Terapi Prg. (İngilizce) İşitme ve Konuşma Bilimleri alanında doktora yapmış olmak. 1 Dr. Öğr. Üyesi.
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü Uluslararası Lojistik Yönetimi Pr. (İngilizce) Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık lisans mezunu olup ve Lojistik ve Tedarik zinciri
alanında doktora yapmış olmak.
1 Dr. Öğr. Üyesi.
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Yönetim Bilişim
Sistemleri Pr. (İngilizce)
Matematik lisans mezunu olup
matematik bilimi alanında doktora yapmış olmak.
1 Dr.
Öğr. Üyesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Pr. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans mezunu olmak ve Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış
olmak
1 Dr. Öğr. Üyesi
Uluslararası Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalı Klinik anatomi alanında doktora yapmış olmak 1 Dr. Öğr.
Üyesi

Üniversitemiz Akademik Birimlerine Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak adayların;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan;

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, diploma örnekleri (Lisans diploması noter onaylı olacaktır. Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Profesörlükte işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar için gerek bulunmamaktadır), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri bir dosya olarak, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin (YÖK formatlı CV) ise 6 (Altı) takım dosya veya 6 (Altı) adet cd veya flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına;

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirtecekleri başvuru dilekçelerine; YÖK formatlı özgeçmişlerini ve bilimsel çalışmalarını içeren 4 takım dosya veya Flash bellek/cd, Lisans Belgesi (Noter Onaylı), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, varsa Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf içeren bir dosya ile birlikte İlgili Dekanlıklara/Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir.

İlandaki kadrolara başvuran adayların durumları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim Kurullarında uygun bulunması halinde, birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı ve Mütevelli Heyetince onaylanmasından sonra sözleşme gerçekleştirilmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve başvuru süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İrtibat-Başvuru Adresi:
Rektörlük (İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığı)
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No: 19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul
Tel: 444 85 44
- Tıp Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
- Sağlık Hizmetleri MYO
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah. Atatürk Cad.
No: 40/16 Beykoz 34810 İstanbul
Tel: 444 85 44