Yazdır

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar, http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinde yer alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİMİ BÖLÜM ABD / ASD / PR UNVANI DER. ADET AÇIKLAMA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Profesör 1 1

Yerel katılım, karar verme, siyasetnameler ve bürokrasi konularında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fizik Eğitimi Doçent 1 1

Doçentliğini Fizik alanında almış ve hesaplamalı malzeme fiziği konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Doçent 1 1

Örgütlerde entelektüel sermaye, bilgi yönetimi, izlenim yönetimi ve etik konularında çalışmaları olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon Rekreasyon Doçent 1 1

Komut ve işbirliğine dayalı öğretim yöntemlerinin futbol becerilerine etkisinin araştırılması konularında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Takı Tasarımı ve İmalatı Dr.Öğr. Üyesi 5 1

Doktora derecesini İslam Tarihi ve Sanatları alanında tamamlamış olmak ve Anadolu Selçuklu dönemi çinileri üzerine çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Sayısal Yöntemler Dr.Öğr. Üyesi 5 1

Dayanıklı tahmin yöntemleri ve genelleştirilmiş dağılımlar konularında çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Dr.Öğr. Üyesi 5 1

Fıkıh Usulü Literatürü ve Osmanlı Son Dönemi Hanefiliği üzerine çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Dr.Öğr. Üyesi 5 1

Planlama ve mekânsal analiz ile beşeri sermaye ve mekânsal çekicilik konularında çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Dr.Öğr. Üyesi 5 1

Lisans derecesini Mimarlık bölümünde, doktora derecesini Bina Bilgisi alanında tamamlamış olmak ve binalarda bilgisayar simülasyonu üzerine çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık Tarihi Dr.Öğr. Üyesi 5 1

Lisans derecesini Mimarlık bölümünde, doktora derecesini Mimarlık Tarihi alanında tamamlamış olmak.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Makine Teorisi ve Dinamiği Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Robotik rehabilitasyon, yürüme dinamiği ve dokunsal cihaz konularında çalışmaları olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yabancı Diller Dr.Öğr. Üyesi 3 1

Yabancı dil edinimi ve psikodilbilim kapsamında İngilizce sözcük bilgisi ve öğretimi üzerine çalışmaları olmak.

Gediz MYO Yönetim ve
Organizasyon
Sağlık Kurumları
İşletmeciliği
Dr.Öğr.
Üyesi
4 1

Kamu Özel İşbirliği Literatürü hakkında çalışmaları olmak.

Kütahya Sosyal Bilimler MYO Pazarlama ve Reklamcılık Pazarlama Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Kültürlerarası iletişim, kimlik, çok kültürlü kişilik alanlarında çalışmaları olmak.

Simav MYO Elektrik ve Enerji Elektrik Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Sabit mıknatıslı tüp tipi lineer senkron motorlar konusunda çalışmaları olmak.

Simav MYO Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Laboratuvar
Teknolojisi
Dr.Öğr.
Üyesi
1 1

Grafen türevli elektrokimyasal sensörle biyomolekül tayini konusunda çalışmaları olmak.