Yazdır

T.C.
MALATYA 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2017/332 Esas
DAVALI : STARLİNE BAKTUR TURİZM İNŞ TAŞ VE SAN TİC LTD ŞTİ
TEMSİLCİ :EŞREF HÜSEYİNBEYLİ
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tüketicinin Açtığı Paket Tur Sözleşmesi davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 11/09/2019 günü saat: 09:01'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Bu tebligatın size ulaşmasından itibaren HMK 122.maddeleri gereğince düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize sunmanız, sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.28/05/2019