Yazdır

T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/1891 Esas

İLAN


DAVALILAR : 1- METİN HARPUTLU Mehmet Akif Ersoy Mah. Petrol Yolu Cad. No:213 D:1 Sultanbeyli/ İSTANBUL
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Uyap üzerinden yapılan sorgulamada hakkınızda yakalama kararı bulunduğu,yakalama kararın devam ettiği, gözetilerek dava dilekçesi ekli tensip zaptının tarafınıza ilanen tebliğine, karar verilmiştir.
Dava dilekçesinde; Davalının evlenmeden önce işlemiş olduğu Cinsel İstismar suçundan dolayı cezaevine girdiğini, bu suçunu ve yargılamasının devam ettiğini davacı eşinden gizlediğini , müvekkilinin eşinin cezaevine girmesi ile olaydan haberdar olduğunu, davalı eşin müvekkilini kandırarak cezasının çok kısa olduğunu ve suçsuz olduğunu yargılamanın devam ettiğini ve beraat edeceğini belirterek bir süre oyaladığını ve eşinin kendisinden cezaevindeyken maddi ve manevi olarak yardım etmesini sağladığını, devam eden süre içerisinde davalı eşinin Cinsel istismar suçunu işlediğini ve cezasının kesinleştiğini öğrenincekendisinden boşanmak istediğini belirttiğini, müvekkilinin davalı eşinden boşanmak istediğini cezaevi görüşü sırasında kendisine ilettikten sonra davalı eşin müvekkilimizitehdit ederek boşanma davası açması halinde müvekkilini hemen deport ettireceğini söylediğini ve müvekkilini tehdit ettiğini, müvekkilininde davalı tarafın tehditlerinden korktuğunu ve uzun bir süre boşanma davası açmadığını, ancak müvekkilinin Türk vatandaşlığına hak kazandıktan sonra davalı eş ile tekrar görüşüp ve boşanmak istediğini kendisine belirttiğini, müvekkilineboşanma davası açar isezarar vereceğini söyleyerek müvekkilini tekrar tehdit ettiğini, davalı eşin boşanmadavasını takıntı haline getirdiğini, eşinin ondan boşanmasını hayatın sonu olarak gördüğünü, psikolojik bir sorunda yaşadığını, davalı eşin halen firari olduğunu ve belli aralıklarla vekilin şahsi cep numaralarını da arayıp eşinin nerede olduğunu sorduğunu,müvekkilinin büyük bir tehlike altında olduğunu, davalı eşin sosyal medya üzerinden farklı hesaplar açtığını ve müvekkilini bazı arkadaşlarına müvekkilinin nerede olduğunu sorduğunu ve onunla görülecek bir hesabının olduğunu söylediğini, tarafların boşanmalarını talep etmiştir,
Mahkememizce hazırlamış olan tensip zaptında; Boşanma davası olduğu, yazılı yargılama usulüne göre yürütüldüğü, dilekçelerin tamamlanmasından sonra ön incelemenin duruşmalı yapılıp yapılmayacağına karar verileceği, ön incelemede yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi halinde ön incelemenin sonunda ya da daha sonra tahkikat duruşması için gün verileceği hususu bildirilmiştir.
Davalının, dava dilekçesine karşı cevaplarını tebliğden itibaren iki hafta içinde mahkememize sunabileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur.
Dava Dilekçesi ve tensip zaptı geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.