Yazdır

T.C. KOCAELİ 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/193 Esas

DAVALI : ÖNDER KARAKAŞ Mersincik Mah. 17 Ağustos Cad. No:56 İç Kapı No:1Derince/ KOCAELİ
Davacı EDA KARAKAŞ tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Davacı Eda KARAKAŞ vekili tarafından Davalı ********** T.C Kimlik Numaralı ÖNDER KARAKAŞ'ın Mersincik Mah. 17. Ağustos Cad. No:56/1 Derince/KOCAELİ adresinde ikamet ettiği bildirilen davalıya tebligatının yapılamadığı ve yapılan zabıta araştırmasında da adresinin tespit edilemediği belirlendiğinden adı gecen davalıya dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava dilekçesinin davalıya ilan tarihiden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, ilanın tebliğini takip eden 2 hafta içerisinde, davalının cevap dilekçesini sunması gerektiği hususu Tebligat Kanunun 28. Maddesi ve Tebligat Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğinin 48. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.