Yazdır

T.C. TRABZON 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2012/715 Esas
2014/215 Karar

08/07/2012 tarihinde işlemiş bulunduğu kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçu nedeniyle Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının 2012/2676 esas sayılı iddianamesi ile Mahkememizin 2012/715 esasında kamu davası açılan Gürcüstan Cumhuriyeti vatandaşı Sergieti köyü Martvili Gürcüstan adresinde oturur Martvili ve Tariel oğlu 16/02/1993 doğumlu NIKA DZADZAMIA' nın işlediği iddia edilen kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan BERAATİNE, yapılan yargılama giderlerinin Hazine üzerinde bırakılmasına ilişkin olarak Mahkememizden verilen 22/05/2014 gün ve2014/215 sayılı karar sanığın İkamet ettiği ülkesindeki adresine tebliğ edilmek üzere gönderilmiş ancak Türkiye'de ikamet ettiği kardeşi tarafından belirtildiğinden gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, Türkiye' deki adresininde tespit edilemediği anlaşılmakla adı geçene 7201 sayılı Tebligat yasanının 28, 29, 30 maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden hazırlanan ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren Tebligat Kanunun 31. Maddesi gereğince 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içinde muhatabın bulunduğu yer mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanak düzenlettirmek suretiyle Yargıtay ilgili Ceza Dairesine gönderilmek üzere temyiz talebinde bulunabileceği, talepte bulunmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.