Yazdır

TRABZON 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2015/194, Karar No : 2016/53
Sanık Simoni ve Nadia oğlu, 25/01/1948 TBILISI doğumlu MIKHEIL GVELUKASHVILI hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının 2015/953 esas sayılı iddianamesi ile 01/02/2015 tarihinde işlemiş olduğu 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundanmahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda mahkememizin 11/02/2016tarih ve 2015/194 Esas, 2016/53 sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80,00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına,TCK. nun 53. Maddesinin a, c, d ve e bendlerindeki yazılı haklardan yoksun bırakılmasına, suça kanu sigaraların müsaderesinekarar verildiği, verilen karar tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediği, sanığın tebligata yarar açık adresinin de tespit edilemediği anlaşılmakla adı geçene 7201 Sayılı Tebligat yasanının 28, 29, 30 maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğindenhazırlanan ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibarenTebligat Kanunun 31. maddesi gereğince 15gün sonra tebliğ edilmişsayılacağı,tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içinde muhatabın bulunduğu yer mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanak düzenlettirmek suretiyle Yargıtay ilgili Ceza Dairesine temyiz edebileceği, temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 08/06/2017