Yazdır

T.C. TRABZON 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : 2013/533 Esas
2014/398 Karar

21/07/2013 tarihinde işlemiş bulunduğu kaçakçılık suçu nedeniyle Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının 2013/2733 esas sayılı iddianamesi ile Mahkememizin2013/533 esasında kamu davası açılan Gürcüstan Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Beridze sokak no:12 Batum Gürcüstan adresinde oturur Avtamdıl ve Tamara oğlu 09/05/1978 doğumlu ZVIAD DOLIDZE' nin işlediği sabit olan sigara kaçakçılığı suçundan eylemine uyan 5607 sayılı yasanın3/18,Türk Ceza Kanunun 62, 52/2 maddeleri gereğince sonuç olarak 2 yıl 6 ay hapis ve 80,00 TL. Adli Para cezası ile cezalandırılmasına, sanıktan elde edilen kaçak sigaraların TCK. nın 54. maddesi gereğince MÜSADERESİNE ilişkin olarak Mahkememizden verilen 13/11/2014 gün ve 2014/398 sayılı karar sanığın İkamet ettiği ülkesindeki adresine tebliğ edilmek üzere gönderilmiş ancak adresin kapalı olması nedeniyle tebliğ edilememiştir. Sanığın Türkiye' deki adresininde tespit edilemediği anlaşılmakla adı geçene 7201 sayılı Tebligat yasanının 28, 29, 30 maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden hazırlanan ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren Tebligat Kanunun 31. Maddesi gereğince 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içinde muhatabın bulunduğu yer mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle mahkumiyet kararı yönünden Yargıtay İlgili Ceza Dairesine temyiz edebileceği, temyiz etmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 04/10/2016