Yazdır

ANTALYA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN
HÜKÜM ÖZETİ

ESAS NO : 2018/559
KARAR NO : 2019/341
Mahkememizin 2018/559 Esas, 2019/341 Karar sayılı ilamı ile sanık İnan KULAKSIZ hakkında; Kamu Kurumunu aracı kullanmak suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçundan eylemine uyan TCK'nun 37 maddesi delaletiyle TCK158/1-dve 1 fıkra 1. Cümle gereğince neticeten 5 YIL HAPİS ve 40.000 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, sanık Ömer Osman ve Suzan oğlu, 27/03/1971 FRANKFURT doğumlu, KAYSERİ, FELAHİYE, BÜYÜKTORAMAN mah/köy nüfusunda kayıtlı İnan KULAKSIZ'a gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasına rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla;
7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde, mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunularak beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, yasal süre içerisinde istinaf yoluna gidilmediği takdirde kesinleştirileceği ilanen tebliğ olunur. 08/08/2019