Yazdır

T.C. NİĞDE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/882 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Niğde ili Merkez ilçesiPınarcık Köyü
PARSEL NO : 2413 Parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI : MEDİNE SARAÇ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmesi istenilmiştir.
1-Kamulaştırma işlemlerine karşı 30 gün süre içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,
2-Açılacak davalarda husumetin Niğde Belediye Başkanlığı'na yöneltileceği,
3-30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın belirtilen miktardaki MÜLKİYETİNİN kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Niğde T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve kanıtları tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği hususu2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN olunur.