Yazdır

T.C.

KIRKLARELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2019/791 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI


KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kırklareli ili Merkez ilçesi Üsküp köyü
PARSEL NO :3658 parsel
VASFI : Tarla
YÜZ ÖLÇÜMÜ : 6000 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :ABDULLAH YARLUĞOLAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Yukarıda cinsi ve niteliği yazılı taşınmazlara ilişkin Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından ABDULLAH YARLUĞOLAN aleyhine, 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesine göre Mahkememize bedel tespiti ve tescili davası açılmakla;
-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,
-Açılacak davalarda husumetin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yöneltileceği,
-30 günlük süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya yatırılacağının Mahkemeye bildirilmesi gerektiği, aksi takdirde Mahkemece bedelin T.C Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı;
- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden İtibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.