Yazdır

T.C.
İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/594 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :İzmir ili Bornova İlçesi
MEVKİİ : Gökbel
PAFTA NO :L18A05B1
ADA NO : 131
PARSEL NO : 1
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 20643.41
MALİKİN ADI VE SOYADI : Selman Hamza Uzunoğlu
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik İletim Anomin Şirketi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü 26/12/2016 tarih 40-372 sayılı kararı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2018/594 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.28/12/2018