Yazdır

T.C. DİYARBAKIR 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/80 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Çubuklu köyü
PARSEL NO : 201 ada 6 parsel
VASFI : Susuz Tarla
MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET YILMAZ, DERYA YILGIN, EMİNE(MEHMET KIZI) , MEHMET YILMAZ, MEHMET EMİN YILMAZ, MUHLİS ÇELİK, NACİYE(REŞİT KIZI), SÜLEYMAN YILMAZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2019/80 Esas Esas sayısında dava açılmış olup;
a)İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Diyarbakır Vakıflar Bankası Merkez Şubesine yatırılacağı,
c)Konuya ve taşınmazın değerineilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.