Yazdır

T.C. BALIKESİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLAN

ESAS NO :2019/628
Kamulaştırmayı Yapan İdarenin Adı : Balıkesir Büyük Şehir Belediyesi Balıkesir Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından aşağıda taşınmaz bilgileri ile malikleri, cinsi ve niteliği belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için açılan davaların ara kararları uyarınca; Taşınmazla ilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptali veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davada Balıkesir Büyük Şehir Belediyesi Balıkesir Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nü hasım olarak gösterileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan Balıkesir Büyük Şehir Belediyesi Balıkesir Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi'nde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesi uyarınca ilan olunur.

Dosya No Köy/Mah Ada/ Parsel Cinsi Malik Baba Adı Tapu Alanı Kamulaştırılacak Alan Kamulaştırma Bedeli
2019/628 Dedeburnu Mah. 101/ 18 Tarla Ramazan Kaya Şaban 1.988,66m² 188,24m² 416,74-TL.