Yazdır

T.C. ŞİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/486 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2019/486 Esas sayısında dava açılmıştır.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İstanbul İli, Şile İlçesi
MEVKİİ : Balibey Mahallesi
PAFTA NO :
ADA NO : 42
PARSEL NO : 90
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 506 m2'nin tamamı
MALİKİN ADI VE SOYADI : SALİH YILMAZ ULUS, EMİNE SELMA ULUSOY, İSMAİL ULUS, ŞAZİYE ULUS
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : 1- Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde
kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme
davaları açılabilecektir.
2-Husumet İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne yöneltilecektir.
3- Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası
açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını
belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı
yapan İdare adına tescil edilecektir,
4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi
adına Ziraat Bankası Şile Şubesine yatırılacaktır.
5- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve
delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.18/12/2019