Yazdır

T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2016/184 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İZMİR ili, Güzelbahçe ilçesi
MEVKİİ : Güzelbahçe Mahallesi
PAFTA NO : -
ADA NO : 1042
PARSEL NO : 1
VASFI : yol
YÜZÖLÇÜMÜ : -
MALİKİN ADI VE SOYADI : FERİDE KARAYÜK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Belediye Encümeni'nin 28/05/2015 tarih ve
96772592.302.03-01.534 sayılı kararı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmaztn kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2016/184 Esas Esas sayısında dava açılmıştır,
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/04/2016